EFS Sydsverige


En dag i rörelse

Årets Riktad, EFS Sydsveriges och Salt Sydsveriges konferens, blev en dag i rörelse i samspel med Gud och varandra. Man fick höra om vad det…