Okategoriserade

Personalnytt

Björn Pettersson som länge tjänstgjort som föreståndare på Stenbräckagården har gått i pension.  Kristoffer Gustafsson har anställts som gårdsföreståndare på Stenbräckagården efter Björn Pettersson.  Carl…

Läs mer