På lärjungars vis


Anastasis

Ett av de mer kända ikonmotiven är Anastasis, Kristi uppståndelse. Den är vanlig i många kyrkor i påsktiden och det är lätt att tro att…