Regionala utskottet har ordet

September 2019

Höllvikstrand 21 september
Jag kör ut på näset mot Höllvikstrand. Det är första gången jag i vuxen ålder är i området och min spontana reaktion är: ”Wow! Här skulle man ha bott.” När jag svänger in på EFS-gården väcks avlägsna minnen till liv och jag känner igen mig. Direkt då jag går genom entren upplever jag att detta är en plats som Gud har verkat och fortfarande verkar på. Där möter jag mina vänner i det regionala utskottet i Sydsverige. 

Att få ett dygn tillsamman med det regionala utskottet möjliggör samtal som är svåra att få till en torsdagskväll då vi i normala fall samlas. Redan när vi hälsar på varandra märks en större värme och ett mer avslappnat förhållningssätt. Måltidsgemenskap, bön och lovsång för oss närmare varandra. Vi har under detta dygn samtalat öppet och ärligt om var vi befinner oss och vad vi har för vision för framtiden. Vi tror att “samhälle och människor förvandlade av Jesus” börjar lokalt i gudstjänstfirande gemenskaper. Vi vill att regionen på ett bra sätt ska stötta det lokala engagemanget så att var och en blir påfylld och inspirerad till en kristen livsstil som smittar av sig. 

Vi kan inte i dag svara på frågor om hur detta stödet ska se ut eller vad det innebär. Vi behöver fortsätta samtalet inom utskottet och föreningarna, för det är ni som känner ert lokala sammanhang. Resursen vi har i regionen är att vi inte är ensamma utan vi kan gå tillsammans och jag tror att tillsamman når vi längre. 

Jag vill avsluta med en fråga som jag hoppas att många kommer att skicka in sitt svar på:

 • Hur vill du att ert sammanhang firar gudstjänst år 2030? 

Anna-Klara Castor

Svar kan mailas till styrelsen@efssyd.org

Maj 2019

Nu har det första styrelsemötet efter den första regionala
mötesplatsen i syd hållits. Kul att vara igång även officiellt.
Officiellt är det också eftersom riks styrelse godkänt ledamöterna i
det regionala utskottet. En av de första frågorna på mötet var att
utse rollerna i utskottet. Till ordförande valdes Erik Arvidsson, som
vice ordförande valdes Ingvar Persson, till ande vice ordförande
valdes Kenneth Ferm, som ekonomiansvarig valdes Sven E Johansson och som
sekreterare valdes Margareta Cada. I princip all verksamhet har förts
över från distriktet till det regionala rådet. Ett exempel på
verksamhet är att regelbundet ha möte med biskopen i Lund där bl.a.
gemensamt regelverk för konfirmationsläger diskuterats.

Det gamla distriktet finns kvar om än i mindre omfattning än tidigare.
Även där har det första styrelsemötet efter årsmötet hållits. I
distriktets styrelse valdes Jan Ebbefelt till ordförande, Mats Hansson
till vice ordförande, Markus Paulsson till sekreterare och Göran
Nilsson till kassör.

Hälsningar
Markus

Mars 2019

Den 3 mars var det dags för en heldag med distriktsstyrelsen /regionala utskottet på EFS gården i Åsljunga. Som vanligt började vi vårt möte med en inledning och bön för sammanträdet och Erik vår ordförande läste från Romarbrevet 4:7 och och ledde i bön. Vi ägnade förmiddagen till styrelsemöte där mycket handlade om information från distriktsexpeditionen.

Några av besluten vi tog var;

 • Att vi ska träffa gårdsföreningarna i höst för att prata om, hur regionen kan använda gårdarna, våra konfirmationsläger på gårdarna samt vilken vision som gårdarna har för framtiden.
 • Att vi godkände att Höllvikstrands gårdsförening får ta ett lån på fastigheten. Det är glädjande att gårdsföreningen vill satsa för att möta fler människor i framtiden.

Eftermiddagen ägnade vi åt att försöka sammanfatta det som framkommit från alla givande träffar som styrelsen haft ute i distriktet kring hur den nya organisationen ska se ut i framtiden. Det blev en bra och givande diskussion om hur vi i nya regionen skulle kunna arbeta i framtiden.

Ett stort tack till EFS gården i Åsljunga för att vi fick god mat och bra service!

Magnus Håkansson

Januari 2019

Torsdagen den 17 januari träffades återigen distriktsstyrelsen på expeditionen i Hässleholm. I och med omorganisationen som trädde i kraft vid årsskiftet ska distriktsstyrelsen numera kallas Regionala rådet, men arbetsuppgifterna är hittills ungefär de samma. Efter att ordförande Erik öppnat mötet höll Magnus Håkansson en kort andakt utifrån liknelsen om sådden (Matt. 13). Frågeställningen till oss alla blev: ”Styr Gud vår vardag eller är det vardagen som får styra Gud?”.

Till dagens sammanträde var socionom Karin Olbers inbjuden som representant från personalrådet. Karin började med att sammanfatta personalsituationen på expeditionen. I och med att Charlotta Nordström nyligen sagt upp sig gapar nu flera platser tomma vilket skapar en mycket belastad arbetssituation för dem som finns kvar; i synnerhet för Margareta Cada. En lång diskussion följde där medlemmarna i regionala rådet, Karin och Maggan tillsammans försökte hitta vägar framåt.

Under det följande sammanträdet togs sedan bland annat följande punkter upp:

 • Den digitala tidningen Livsluft kommer att ha inlägg fram till den 23/1, men sedan görs ett uppehåll i väntan på att en ny kommunikatör kan anställas. Annons för tjänsten kommer att läggas ut inom kort.
 • Charlotta Nordström har fått en annan tjänst och kommer att arbeta kvar som vikarierande Saltkordinator fram till den 10/2. Ordinarie Saltkordinator Frida Ewers väntas komma tillbaka från föräldraledighet på deltid i augusti 2019. Jonas Hallabros sjukskrivning har förlängts.
 • Information om de kommande så kallade regionträffarna ute i distriktet under januari och februari. I första hand ges möjlighet för föreningarna att berätta om hur de vill förverkliga EFS:s vision och vilka utmaningar man ser i sitt närområde. Träffarna kommer att ledas av Iza Jönsson, men det regionala rådet kommer även att delta. Ett annat viktigt syfte med kvällarna är att be tillsammans för nuläget och framtiden. Förhoppningen är att många ska ansluta till träffarna, såväl anställda, förtroendevalda som vanliga medlemmar.
 • Nästa sammanträde för det regionala rådet blir den 9/3 då regionträffarna kommer att sammanfattas.

Vi i det regionala rådet ser fram emot att träffa er alla på de regionala träffarna. Kom och tala om vilket EFS du vill ha! Varmt välkommen!!!

/Karin Göransson

December 2018

Onsdagen den 5 december hade distriktsstyrelsen sammanträde på EFS-gården i Åsljunga. Kvällen började med ett gott och dignande julbord. Förutom oss var Salt Sydsveriges styrelse och  gårdsstyrelsen men även distriktsrepresentanter som finns på riks nivå samt distriktspersonal. Efter kaffet tackade vi av vår kommunikatör och redaktör för Livsluft, Helena Eriksson, som slutat och gått till annan tjänst i Svenska kyrkan.

Styrelsesammanträdet som följde började med ett kort samtal mellan distriktsstyrelsen och Salt Sydsveriges styrelse. Därefter delade vi upp oss i respektive styrelse.

Det EFS Sydsveriges styrelse avhandlade på mötet  var:

 • Vårdistriktsföreståndare (DF) är sjukskriven och styrelsen konfirmerade presidiets tidigare beslut att Margareta Cada går upp till 100% och tar arbetsledarfunktionen på expeditionen samt täcker upp för de administrativa uppgifterna som ligger på DF. När det gäller den teologiska delen så får vi där hänvisa till EFS Riks.
 • Ett par föreningar behöver hjälp med sin situation och här har vi hittat en resurs i Lennart Albertsson som kommer hjälpa till med detta.
 • En gång per termin träffas representanter från distriktet med biskop Johan. Vi fick en rapport från höstens möte som hade varit mycket positivt.
 • Årsmöte 2019 blir 27 april och EFS i Malmö/Betaniakyrkan har tackat ja till att arrangera det.
 • ”Riktad” denna hösten får vi säga var en ”succe” där vi tvingades byta lokal på grund av att så många ville komma. Verksamhetsutskottet har redan börjat planera för ”Riktad 2019” som kommer vara den 12 oktober.
 • Några axplockfrån personalärenden:
  • Anna Skölds tjänst utökas med 20% under 3 månader för att arbeta med Livskraftslägret och Åre-resan.
  • Sara Engström anställs på timmar under 3 månader som redaktör för Livsluft. Detta medan styrelsen funderar på hur vi vill ha Livsluft framöver.
 • Vi konstaterade att vi behöver justera priset för konfirmandlägren (har varit samma pris några år) och vi beslöt att höja avgiften med 300 kr.
 • Vi fortsatte våra samtal kring utformning av den nya regionen. Datum har satts för att åka ut i de föreslagna missionsområdena och informera under januari och februari. För att hjälpa till med detta kommer vi anställa Iza Jönsson på timmar.

Nästa styrelsesammanträde blir redan den 17 januari.

Text: Kenneth Ferm, 2e v ordf EFS Sydsveriges styrelse