Styrelsen har ordet

Onsdagen den 5 december hade distriktsstyrelsen sammanträde på EFS-gården i Åsljunga. Kvällen började med ett gott och dignande julbord. Förutom oss var Salt Sydsveriges styrelse och  gårdsstyrelsen men även distriktsrepresentanter som finns på riks nivå samt distriktspersonal. Efter kaffet tackade vi av vår kommunikatör och redaktör för Livsluft, Helena Eriksson, som slutat och gått till annan tjänst i Svenska kyrkan.

Styrelsesammanträdet som följde började med ett kort samtal mellan distriktsstyrelsen och Salt Sydsveriges styrelse. Därefter delade vi upp oss i respektive styrelse.

Det EFS Sydsveriges styrelse avhandlade på mötet  var:

 • Vårdistriktsföreståndare (DF) är sjukskriven och styrelsen konfirmerade presidiets tidigare beslut att Margareta Cada går upp till 100% och tar arbetsledarfunktionen på expeditionen samt täcker upp för de administrativa uppgifterna som ligger på DF. När det gäller den teologiska delen så får vi där hänvisa till EFS Riks.
 • Ett par föreningar behöver hjälp med sin situation och här har vi hittat en resurs i Lennart Albertsson som kommer hjälpa till med detta.
 • En gång per termin träffas representanter från distriktet med biskop Johan. Vi fick en rapport från höstens möte som hade varit mycket positivt.
 • Årsmöte 2019 blir 27 april och EFS i Malmö/Betaniakyrkan har tackat ja till att arrangera det.
 • ”Riktad” denna hösten får vi säga var en ”succe” där vi tvingades byta lokal på grund av att så många ville komma. Verksamhetsutskottet har redan börjat planera för ”Riktad 2019” som kommer vara den 12 oktober.
 • Några axplockfrån personalärenden:
  • Anna Skölds tjänst utökas med 20% under 3 månader för att arbeta med Livskraftslägret och Åre-resan.
  • Sara Engström anställs på timmar under 3 månader som redaktör för Livsluft. Detta medan styrelsen funderar på hur vi vill ha Livsluft framöver.
 • Vi konstaterade att vi behöver justera priset för konfirmandlägren (har varit samma pris några år) och vi beslöt att höja avgiften med 300 kr.
 • Vi fortsatte våra samtal kring utformning av den nya regionen. Datum har satts för att åka ut i de föreslagna missionsområdena och informera under januari och februari. För att hjälpa till med detta kommer vi anställa Iza Jönsson på timmar.

Nästa styrelsesammanträde blir redan den 17 januari.

Text: Kenneth Ferm, 2e v ordf EFS Sydsveriges styrelse