I tacksamhet

Vid varje gudstjänst stannar man upp i bön och en del av denna tillägnas EFS Västerbotten.  Vid varje gudstjänst ber man för Västerbotten. Det har man gjort varje söndag i tio år. Man har bett för ledarna i distriktet, man har bett för verksamheten. Man har bett om beskydd och framåtanda. Man har bett i stor tacksamhet.

För lite över tio år sedan var EFS Västerbottens distriktsföreståndare, Kristoffer Hedman, på Heljarödsgården under några stilla dagar. Han hörde samtal om hur EFS-kyrkan i Ängelholm hade beslutat att bygga en ny kyrksal i den byggnad man flyttat till endast ett år tidigare. EFS-kyrkan hade växt ur det lilla missionshuset inne i Ängelholm och köpt en kontorsbyggnad i ett industriområde. Försäljningen och renoveringen gick på ett ut och nu stod man i ett läge då man behövde låna pengar.

– Vissa var lite oroliga för att människor inte skulle hitta till kyrkan då vi flyttade till utkanten av staden, säger Lennart Albertsson som var ordförande i föreningen under denna tid. Det visade sig inte vara något problem. Vi växte snabbt och behövde en större kyrksal.

Kristoffer Hedman tog med sig vad han hört hem till Västerbotten. Ekonomirådet funderade hur de skulle kunna hjälpa till i frågan vilket ledde till samtal och telefonmöten med EFS-kyrkan i Ängelholm.  Ekonomirådet i Västerbotten beslutade att lägga fram förslaget om att låna ut två miljoner kronor räntefritt på fem år, till Västerbottens distriktsstyrelse.

– En person i Västerbottens ekonomiråd sa att det var det roligaste beslut han någonsin varit med och ta, berättar Lennart.

Så blev det, EFS-kyrkan i Ängelholm fick låna två miljoner räntefritt på fem år med villkoret att församlingen höll Västerbottens distrikt i bön. Tiden utökades senare till tio år och i förra veckan var det dags för den sista inbetalningen på 250 000 kr. Under gudstjänsten en söndag i juli fanns Kristoffer Hedman med och församlingen kunde under lite högtidliga former få tacka EFS Västerbotten för deras enorma gåva.

– Under åren har vi varit några stycken som åkt till Västerbottens distriktskonferens för att prata med människor och för att tacka dem för vad de gjort för oss, berättar Lennart. Jag var upp ett par gånger, vår präst Magnus Lennartsson var upp en gång och våra dansgrupper har också varit med oss till Västerbotten.

20160710_105659Nuvarande ordförande Oscar Hedman och Tobias Nordén representerade styrelsen under denna smått historiska förmiddag en söndag i juli. Tobias menar att nu när lånet är återbetalt ska EFS-kyrkan inte stanna upp utan fortsätta vidare i sin verksamhet, att ständigt sträva framåt.

– Vi kommer också fortsätta att be för EFS Västerbotten, varje söndag, påpekar Tobias.

Man läser också en del av det brev som församlingens styrelse skrivit till distriktsstyrelsen för EFS Västerbotten (som kan läsas i sin helhet nedan).

– Vår vision var att bygga en plats för fler människor. Det är vår förhoppning att vi idag tillsammans kan se tillbaka på en tid där Gud har välsignat sitt folk. En tid där uppdraget att “främja Kristi rikes tillväxt” har byggt relationer och sprängt gränser som tidigare begränsade evangeliet. Större än de två miljoner kronorna är nåden att vi fast än många och långt ifrån varandra är del av samma kropp, Jesu Kristi kyrka. Under våren förnyade vi vår vision med formuleringen att vi vill vara “en kyrka som återspeglar Guds hjärta”. Vi ber att ni ska se återspeglingen av Guds hjärta när ni ser tillbaka på den resa vi fått tillsammans.

Människorna i församlingen reser sig spontant och applåderar. EFS Västerbotten kan nog aldrig riktigt förstå hur stort detta är för EFS-kyrkan i Ängelholm, vad de har varit med och skapat. Den nya kyrksalen, som tar upp till 400 personer, betyder oerhört mycket. Det är inte bara en gudstjänstplats utan även en plats som människor utanför kyrkan använder sig av då den är en av stadens bättre scener. Ängelholms storband har scenen som sin hemmascen, olika organisationer hyr in sig och genom detta hittar fler människor EFS-kyrkan. Den nya kyrksalen har medverkat till att EFS-kyrkan i Ängelholm är en kyrka som de flesta vet var den ligger. Det betyder att fler hittat till gudstjänst och verksamhet som i sin tur lett till tron på Jesus Kristus. Trots att EFS-kyrkan ligger i ett industriområde.

Klicka här för att läsa EFS-kyrkans tackbrev till EFS Västerbotten.

Nedan kan du se filmen från den söndagsförmiddag då lånet löstes.

 

Text och foto: Helena Eriksson