Pulsen på…


Cirkeln är sluten

Jag har stämt träff med Roland i Lerbergets kyrka strax utanför Höganäs i Kulla pastorat. Det är en kyrka jag känner rätt så väl, dels…