EFS & Salt

EFS är en missionsrörelse inom Svenska Kyrkan. EFS är indelat i olika regioner, där EFS Sydsverige täcker Skåne och Blekinge. För mer info, gå till EFS Sydsveriges hemsida.


Salt är en självständig barn- och ungdomsorganisation inom Svenska Kyrkan. Salts moderrörelse är EFS. Se mer info på Salt Sydsveriges hemsida.