Tid för lidande

Lidande. Jesus gick igenom det värsta. Han säger att det är en del av det kristna livet, också för oss. I en tid då fler…”Gud blir så tydlig”

”Det går inte att lyssna på kören utan att bli berörd. Det gäller både sångarna och de som lyssnar. Det är nästa overkligt… det är…


Med stor längtan

Lördagen den 25 mars hade Salt Sydsverige sitt årsmöte i kombination med endagslägret – EN dag. Tre av styrelsens medlemmar avgick och tre nya ledamöter/suppleanter…