Saltledardag i Lerberget

Den 17 januari träffades anställda som arbetar med barn och unga i regionen i Lerbergets kyrka för en årlig ledardag. Efter en långsam resa genom snöfall och vind välkomnas jag av Jenny Fägerstrand som jobbar här med barn och ungdomar, samt Saltkoordinatorerna Iza Jönsson och Sandra Åhman, som har planerat dagen.

Text & Bild  Jonatan Rantzer

Sammanlagt är vi elva medarbetare som har samlats. Förutom redan nämnda så deltar Susanne Sjödahl från EFS Örkelljunga, Sara Rigby, barn- och ungdomsledare i EFS-Kyrkan Ängelholm, Kajsa Starfelt från S:t Mikael i Ängelholm, och Anna Sköld som är vikarierande församlingsassistent i Lerberget. Vidare Maria Ottestig, på besök från Salt riks där hon jobbar med barn och familj och Jenny Axell som är regionens konfirmandkoordinator. En bit in på dagen får vi sällskap av Linnéa Bjerle, som representerar Salt Sydsveriges styrelse.

Dagen börjar med att var och en får dela med sig av glädjeämnen, utmaningar och behov i sitt lokala sammanhang. För mig som fortfarande är ganska ny i sammanhanget är det roligt att höra om det stora deltagandet i ungdomsgrupper, liksom barngrupper och öppen förskola. I Örkelljungas ungdomsgrupper, som bedrivs i samarbete med Svenska kyrkan, träffas 60-70 ungdomar varje vecka. I EFS-kyrkan i Ängelholm träffas varannan vecka 30-40 ungdomar. Ungdomsgruppen i Lerberget träffas de veckor det inte är träff i Ängelholm, så att den som vill har möjlighet att delta i båda grupperna. 

I sammanhangen som representeras här tycks det inte som något problem att locka barn och unga till samlingarna; snarare lyfts behovet av tydliga gränser för dem som vill delta. I Örkelljunga till exempel har man framgångsrikt infört ett system med två insläpp, ett i samband med kvällens aktivitet och ett i samband med andakten, för att undvika att ungdomarna kommer och går när som helst. Vid tolvslaget får alla som är kvar hugga i och bidra i städningen.

En utmaning för Lerberget som lyfts av Anna Sköld är lärjungaträning. Ungdomsarbetet har “exploderat” de senaste åren, med många som vill delta. Frågan är hur man kan undvika att bli en “ungdomsgård” och ha en tydlig kristen prägel. Ett initiativ som tagits för att möta denna utmaning är införandet av ett ungdomsledarteam, bestående av äldre ungdomar. Kyrkan, som bedrivs som en en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS, har ett strategiskt läge i byns centrum, precis intill skolan. Detta utnyttjas bl.a. när sjundeklassarna kommer in för att inom religionskunskapen få en lektion i kristendom av prästen Joel Jarbo. Kyrkan lämnar och hämtar också regelbundet barn på fritids. En av barn- och ungdomsledarna har nyligen slutat och en tjänst kommer utlysas för att anställa en ny församlingsassistent.

Efter förmiddagens delgivning blir det rundvandring i kyrkan och församlingshemmet. Vi samtalar om kommunikationen i regionen och Maria Ottestig får förhöra sig om relationen till Salt riks. Till lunch bjuds på indiskt (en rätt var oannonserat stark). Eftermiddagen ägnas åt lovsång och bön, samt information från Saltkoordinatorerna om vad som är på gång i regionen. Det är spännande att få se vad som händer i regionen och jag påminns om Jesu ord från Luk 10:2, Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.


Lerbergets kyrka har ett strategiskt läge mitt i byn.