Enkelt format och lätt packning

Trettio år senare – Mikael Artursson delar med sig av sin resa i församlingsplantering. Lärdomarna på vägen har lett honom till att idag ha fokus på ”att plantera evangeliet och att leva mission i vardagen”.

Har du vandrat i fjällen vet du att det är en konst i sig att packa sin ryggsäck. Jag tänker inte främst på hur man strukturerar sin packning utan på vad man faktiskt tar med sig. För egen del har jag en tendens att bära alldeles för tungt. En hel del av det där kan vara bra att ha, men priset blir att jag inte blir lika uthållig. Det samma kan sägas gälla församlingsplantering. Även här finns det en risk att det blir för tungt och att vi inte orkar hela vandringen.

Det har nu gått omkring 30 år sedan jag för första gången fick upp ögonen för behovet av att plantera nya församlingar. Successivt övergick den nya kunskapen till att bli en längtan och kallelse i mitt eget liv. Under några år fick jag möjligheten att stå med i EFS Sydsveriges nyplantering i Trelleborg, vilket jag är enormt tacksam för. Den teori som låg bakom den tidens satsning var att bästa sättet att evangelisera en ort var att starta nya församlingar. Varje ny församling bidrog till att öka Guds ljus över den platsen. 

EFS intensifierade sitt nyplanteringsarbete från 2004 och framåt. När man ungefär 15 år senare undersökte de olika sammanhangen för att se hur det hade gått, kunde man konstatera att en del var nedlagda, andra hade aldrig sett någon tillväxt utan var ungefär lika många eller färre än i starten medan några hade vuxit till och var etablerade. Den avgjort viktigaste skillnaden mellan de sammanhang som växte och de som hade stagnerat eller lagts ner kokade ner till en sak: om man hade nått vidare med evangeliet till nya människor. Många hade haft svårt med det och till viss del kunde det sägas bero på för “tunga ryggsäckar”. Man hade exempelvis alltför fort börjat ha offentliga gudstjänster, vilka slukade de små gemenskapernas tid och resurser.

Även idag finns jag med i nyplanteringsarbete. Utifrån undersökningens resultat kan jag se ett skifte i min syn på hur kristna gemenskaper formas. Idag är jag mer fokuserad på att plantera evangeliet och att leva mission i vardagen. Gemenskapen med andra kristna blir den kraft som hjälper mig växa i lärjungaskap där vi tillsammans lyssnar till Jesus, förvandlas av honom och gör det han säger. Här ber vi och söker Herren för nya personer och platser där han vill bygga sin kyrka. Förhoppningsvis dröjer det inte länge förrän vi får rusta ledare för att leva mission just där. I ett enkelt format och med lätt packning. 

Mikael Artursson är regional missionsledare i EFS Mittnorrland och
medlem i EFS-föreningen Mikrokyrknätverket.

Nyfiken på att plantera evangeliet? Köp den nysläppta boken på EFS förlag, med Mikael som medförfattare! Till salu här.