Gårdsföreningar och gissningstävling

Dagen i Örkelljunga avslutades med två årsmöten: distriktets årsmöte i kyrksalen och Salts årsmöte på ovanvåningen. Ett av besluten innebar att ägarskapet för distriktets gårdar helt överförs till gårdsföreningarna.

Text & Bild Jonatan Rantzer

Den regionala mötesplatsen för EFS och Salt Sydsverige är ett uttryck för både enhet och mångfald. Detta avspeglas rent organisatoriskt, på så sätt att det är tre olika enheter som kommer samman under dagen: regionen EFS Sydsverige, Salt Sydsverige, samt distriktet EFS i Sydsverige. Distriktet är en kvarleva från omorganisationen år 2019, när regionen EFS Sydsverige bildades. Omorganisationen innebar en centralisering, genom att anställningar flyttades från distriktsnivå till riksnivå. I samband med detta valde man att behålla distriktsorganisationen för att förvalta det kapital som fanns. Vidare behöll distriktet delägande i regionens gårdar: EFS-gården Åsljunga, Åhusgården och EFS-gården Höllviksstrand.

På årets årsmöte för distriktet handlade en viktig punkt just om dessa gårdar. Bakgrunden var att det redan år 2008 beslutades att överföra ägandet av gårdarna till gårdsföreningarna. Då överfördes 75 procent av ägandet. På årets årsmöte beslutades att överföra resterande 25 procent. Ett villkor för överförandet är att distriktet hädanefter utser en av ledamöterna i respektive gårdsförenings styrelse. Ett annat villkor är att om någon av gårdarna säljs så ska behållningen/vinsten tillfalla EFS Sydsverige.

Salts årsmöte präglades av kreativitet och spex. Detta motiverades i handlingarna med att: “Salt Sydsverige önskar att årsmötet görs på ett begripligt sätt för barn och ungdomar så att de kommer hem mer redo och inspirerande att engagera sig i Salts arbete”. Verksamhetsberättelsen blev således en gissningstävling och planen för 24/25 illustrerades med drama. Kvällen avslutades med ett konstituerande möte för den nya styrelsen, men inte minst med pizza!

Salts årsmöte präglades av kreativitet och spex