Redaktionen

ImageResizer.net - 6femio6ic7p3h6p

Vallgatan 9
281 31 Hässleholm

Ansvarig utgivare: 
Lennart Albertsson, regional missionsledare
Lennart.albertsson@efs.nu

Redaktör:
Jonatan Rantzer
Epost: jonatan.rantzer@efs.nu