Redaktionen

Vallgatan 9
281 30 Hässleholm

Ansvarig utgivare: 
Lennart Albertsson, regional missionsledare
lennart.albertsson@efs.nu

Redaktör:
Jonatan Rantzer
jonatan.rantzer@efs.nu