Att plantera evangeliet

Den 23 mars samlades representanter för regionen till regional mötesplats i Örkelljunga. Dagen bjöd på gudstjänst, workshops och årsmöten, allt på temat Forma kristna gemenskaper.

Text & Bild Jonatan Rantzer

Lokalerna var välfyllda när programmet drog igång för årets regionala mötesplats. Ett hundratal personer samlades, med representanter för tjugosex EFS-föreningar och sju Saltföreningar. Dagen inleddes med fika, i EFS-kyrkan Örkelljungas ljusa och fina lokaler.

I den inledande gudstjänsten predikade Olof Schelin, till vardags präst i Möllebackskyrkan i Karlskrona. Sedan i höstas är han också anställd på regionen, som utvecklingsansvarig för Blekinge.
– Kristen gemenskap är gemenskap med Jesus i centrum, uttryckte Olof kärnfullt.
Han beskrev vidare hur Nya Testamentet talar mycket om ”varandra” – uttrycket förekommer så ofta som 76 gånger.

På den formella delen av regional mötesplats var regionens mål för 2030 i centrum. Efter att förra året ha presenterats i preliminär form var de nu äntligen färdigställda. Under högtidliga former delades en nytryckt målskrift ut, ackompanjerad med en fanfar av Ingemar Karp. Målen har utvecklats av det regionala utskottet under flera år och är tänkt att vägleda fortsatt utveckling.

Innan utdelningen av målskriften skedde ett oväntat inslag, när Salt tågade in för att dela med sig av sitt arbete. Till tonerna av “Jesus är Kung” tog ett tjugotal ungdomar plats framme vid scenen och ordförande Axel Hörestrand tog ordet. Stämningen var hög och känslan stundtals lika mycket väckelsemöte som sammanträde.

På eftermiddagen höll Iza Jönsson i en workshop om att plantera evangeliet. Utgångspunkten var regionens mål för 2030, specifikt kategorin som utgjorde dagens tema: Forma kristna gemenskaper. Ett av målen i den kategorin är att Evangeliet planteras på nya “platser” enligt väl fungerande modeller. Vidare finns ett mätbart mål: Antal nyplanteringar sedan 2022: 3-5 st.

Som inledning till workshopen gavs en presentation om EFS nyplanteringsarbete. Detta har pågått en längre tid, sedan ett beslut på årsmötet 2003. De senaste åren har metodiken utvärderats och fått en justerad riktning. Medan fokus historiskt har legat på att starta nya församlingar så är visionen nu snarare att plantera evangeliet. En ordning förespråkas med rötter i Apostlagärningarna: evangeliet planterats -> lärjungaträning -> ledartillsättning -> församlingsgrundande. En annan reflektion är att tidigare planteringar ofta har stått för ensamma. Därför vill man nu växa i att ha ett sändande, med förankring i existerande sammanhang.

För den praktiska delen av workshopen delades mötet in i tolv olika grupper med blandade åldrar. Utgångspunkten var ett framtidsscenario där evangeliet hade nått stora framgångar i regionen: Sedan 2020 har femton nya EFS-föreningar, två bibelskolor, fem EFS grupper och tio nya samarbetskyrkor tillkommit. Uppgiften för gruppen blev att förklara hur detta hade kunnat ske. 

I en grupp på ovanvåningen skedde ett generöst utbyte av synpunkter och idéer:
– Reflektion – det är det som är “den nya skolan”. Inte korvstoppning, som på min tid, menade en äldre dam.
– Det finns ett glapp efter Alpha-kursen, tyckte någon annan.
– Vi måste möta människor i vardagen. Till exempel genom en kristen skolgrupp – något sånt kanske man kan ha på arbetet också. Eller After Work. Typ som hemgrupper, fast kanske lite olika.
– Musik och lovsång, tror någon annan är viktigt.

I en grupp i gudstjänstlokalen diskuteras kommunikationen:
– Det är så mycket fake news – hur kom sanningen fram på sociala medier? undrar en från den äldre generationen.
– Äkthet – man kan se vem som är trovärdig, svarar en av ungdomarna.

När workshopen avslutas i helgrupp är det någon som summerar:
– Vi lyssnade på ungdomarna – lät dem ta plats.
Den sista kommentaren anknyter till något som är ett bestående intryck hos mig, både från detta året och förra: vilket härligt gäng ungdomar det finns i vår region. Låt oss lyssna på dem och låta dem ta plats!