Resultat 2023

Uthyrning av anställda och konfaläger med bidrag. Att förstå regionens ekonomi är inte lätt. Lennart Albertsson, regional missionsledare, guidar oss i att förstå resultatet för 2023.

Text & Bild  Jonatan Rantzer

Vad gör och är regionen?
– Våra två konfaläger är en väsentlig del av vad vi gör. Vi ordnar konferensen Riktad och vi samlas till regional mötesplats. Vi är en avdelning av EFS riks, för Sydsverige. Det innebär att vi är chef och arbetsledare för regionens anställda (förutom de som har den lokala föreningen som arbetsgivare). Idag är det 25 anställda i EFS Sydsverige. Man kan säga att lokalföreningen ”hyr” den anställde av EFS riks, istället för att själv anställa. 

Vilka är huvuddragen i regionens ekonomi?
– Våra kostnader är i första hand för löner. Dels för dem som jobbar i föreningar. Av nio miljoner kronor i totala lönekostnader, så är 7,3 miljoner för föreningars anställda och en miljon för oss på kansliet. Vidare går 600 000 kronor till lönekostnader för konfaläger (detta inkluderar tjänsten för konfirmandkoordinatorn). När det gäller föreningarnas anställda är det ett slutet system. Vi får in från föreningarna lite mer än det som personalen kostar och överskottet går till fortbildning och annat.

– Den näst största kostnaden är för konfalägrens mat och logi. I år är den på nästan 1,4 miljoner kronor. Motsvarande intäkt är konfaavgifter, dels från deltagarna och dels bidrag från Svenska kyrkan. Trots dessa så blir det ett minus för konfalägren på 200 000 till
400 000 kronor per år. Så en stor del av gåvomedlen som kommer in till EFS Sydsverige går till att täcka det minus som vi har för konfalägren.

– Den sista stora intäkten är gåvor och då är det i första hand bidrag från de lokala föreningarna i regionen.

Hur ser resultatet för 2023 ut?
– Resultatet för 2023 var minus 341 000 kronor. Vi hade budgeterat för en post “Uttag ur Kungshultsfonden”. Det har funnits en rutin att använda distriktets fonder till att bidra när konfaverksamheten gått back. Där budgeterade vi 150 000 kronor för 2023, men har inte använt det. Vi vill inte låta distriket hålla på med driftproblem, utan använda pengarna därifrån till speciella ändamål. Så från och med 2024 har vi slutat budgetera de pengarna.

– Sen hade vi en fortbildningstrip till London för regionens medarbetare. Den kommer inte ske varje år. Regionen stod för biljetter och logi, medan resan betalades av deltagarna själva.

– Vi startade en ny tjänst i Blekinge som var obudgeterad, Olof Schelin på 20 procent, med start i augusti. Vi på kansliet tycker att vi har ett visst avstånd till Blekinge. Olof hade utrymme i sin tjänst, från 80 till 100 procent. Och vi ville göra en bredare satsning i Blekinge. Det regionala utskottet fick det som ett beslutsunderlag och valde att säga ja till det – med glädje.

Hur ser nästa års budget ut?
– Den är lagd som ett nollresultat. Konfirmandavgiften har höjts, för att resultatet där åtminstone inte ska bli sämre. Gåvobehovet beräknas sen som skillnaden mellan förväntade kostnader och övriga intäkter och hamnar för -24 på 1 051 000 kronor.