Carl Skarin: Att värna om sanningen

Stridigheterna mellan Hamas och Israel som pågått sedan den 7 oktober undgår inte att beröra. I denna krönika delar Carl Skarin några personliga tankar om hur vi kan förhålla oss till det som sker.

Jag stod med palestinasjalen uppdragen för ansiktet och skanderade ”krossa sionismen” och ”leve intifadan”. Det här var över tjugo år sedan, och jag var starkt emotionellt engagerad i frågorna som drevs av de vänsterorganisationer jag rörde mig bland. Drivkraften var hela tiden hatet mot ”de onda”, trygga med att vi tillhörde ”de goda”. När familj, vänner och meningsmotståndare ifrågasatte om den information jag tog till mig genom rörelserna var tillförlitlig, kanske ideologiskt vriden, ville jag inte lyssna. Jag viftade bort det, för jag kunde inte motbevisa dem. Innerst inne tvivlade jag på både fakta och motiv. Det var viktigare att delta och tillhöra, än att ta reda på vad som faktiskt var sant.

Ett par år senare blev jag kristen, och fick under ett avgörande förbönstillfälle uppleva hur allt hat, mörker och oro försvann. Från den dagen växte istället en kärlek till det judiska folket fram, och jag lämnade rörelserna på vänsterkanten.

Några år senare läste jag Tass Saadas självbiografi ”Jag stred för Arafat”, och kände igen mönstret, visserligen i en helt annan skala. Han drevs av ett enormt hat mot Israel, blev krypskytt för PLO och utbildade barnsoldater med hjälp av Sovjet och Nordkorea. Han blev senare kristen. Vid sitt omvändelsetillfälle upplevde han hur hatet försvann, och hur han istället började känna en kärlek till judarna, till israelerna, sina forna fiender. Han flyttade till Gaza för att bedriva mission och bistånd, och besökte Israel för att delta i försoningsprocesser med anhöriga till terroroffer. Det finns fler vittnesbörd som hans.

Just nu är informationsflödet ännu mer sårbart än det var för tjugo år sedan när jag blev insnärjd i lögner. Vi behöver vara vaksamma med vad vi tar till oss, och vad vi agerar utifrån. Detta gäller budskap från ”båda sidor”. Men överlag är det enorm skillnad på information som kommer från ett demokratiskt land, och från en terrordiktatur där regimen kontrollerar all officiell information.

Jesus Kristus är Sanningen. Som kristna bör vi därför värna om sanningen. Vi måste gå bortom flödet i sociala medier, och klickvänliga rubriker. Vem säger vad, och varför? Vi behöver också se den större bilden och den andliga kampen, när regimen i Iran så tydligt vill utrota Israel, genom terrorgrupper i flera länder. Be om beskydd för civila, förmåga till återhållsamhet, frisläppande av gisslan och fler omvändelser till Jesus.

Carl Skarin är präst i EFS-kyrkan i Ängelholm.