Se evangeliet växa vidare

Den 23 mars samlas represententer från lokalföreningarna till regional mötesplats i Örkelljunga. Lennart Albertsson, regional missionsledare, delar här sina tankar inför dagen.

Text & Bild  Jonatan Rantzer

Vad är regional mötesplats?
– En “plats där vi möts” från regionen. Det är en möjlighet att processa frågor, fira gudstjänst och att ta olika beslut. Det är ett unikt tillfälle på året, då det kommer ombud från varje förening, så att alla föreningar är representerade.

Ett tema för dagen är Forma kristna gemenskaper. Vad ligger i det?
– I Sydsverige finns det två mål för 2030 på detta tema: 1. Evangeliet planteras på nya ”platser” enligt väl fungerande modeller och 2. Hem- och bönegrupper är en väsentlig del av gemenskapen. Temat kommer till uttryck dels i workshops, dels i förmiddagens gudstjänst där Olof Schelin predikar.

Workshops – vad & varför?
– Förra året hade vi en presentation av målsättningarna för 2030 i olika stationer. Vi tänker att det kan bli en god tradition med workshops – att vi är där för att samtala, skapa idéer och lyssna på varandra. Ett slags “arbetsställe”. Tanken är att man ska ha möjlighet att påverka vår region.

Vilken roll har de lokala föreningarna i att nå regionens mål för 2030?
– Drömmen är att alla föreningar ska ha på sin radar hur evangeliet kan växa vidare till nya platser. I Etiopien t.ex. pratar man om nya församlingar som ett DNA. Vi längtar efter ett sändande perspektiv i föreningarna: att man sänder människor till nya platser.