En viktig gemenskap

Som vanligt när medarbetarna i EFS Sydsverige träffas hör man skratt och prat i stort sett omedelbart. Många känner varandra sedan lång tid tillbaka och är uppenbarligen mycket glada att ses. Några är där för första gången och titta lite försiktigt på sina kollegor och undrar tyst hur en medarbetardag fungerar. Men även de finns med i skrattet och pratet väldigt snabbt. Och så börjar en spännande dag för medarbetarna i EFS Sydsverige. 

I mitten av februari träffas man i Hässleholm, i ELF – Lutherska föreningen, som ligger under distriktsexpeditionen. Som vanligt börjar man med fika, en väldigt viktigt del av en medarbetardag.

– Det betyder oerhört mycket att få träffa sina kollegor på ett sådant här sätt är, säger Glenn Sjöberg som arbetar i Karlskrona. Kanske mer viktigt för oss som arbetar ensamma i våra föreningar och sällan träffar kollegor.

Det är tydligt, från alla som Livsluft talar med, att gemenskapen kollegorna emellan är viktig. Max Arvidsson arbetar som ungdomsledare i EFS-kyrkan i Ängelholm var med på en medarbetardag för första gången:

– Det var en tydlig vi-känsla under dagen, säger han fundersamt. Det var väldigt härligt och det var kul att kunna sitta ner och prata med kollegorna, inte bara om våra tjänster utan att lära känna dem lite grann.

Dagen hade en röd tråd i undervisningen. Richard Svensson som arbetar i EFS-kyrkan i Hörby men arbetar även i hela Sverige och delar av Europa med församlingscoaching, var dagen första talare. Efter bön och lovsång berättade han mycket öppet om utmaningar han själv haft som ledare i en församling och om vikten att alltid ha rätt fokus. Om att lära sig sätta gränser och inte glömma vad kallelsen att arbeta i en församling innebär.

–  Vi bär själva ett stort ansvar när det gäller dessa frågor, säger Glenn.

Under eftermiddagen fortsatte Agneta Albertsson, från Ängelholm, på samma tema men ur en legitimerad psykoterapeuts synvinkel. Agneta tog upp varningssignaler som kan uppkomma när man får för mycket att göra och om hur kroppen kan reagera. Hon övergick sedan till att prata om dessa frågor ur ett kristet perspektiv.

– Om vi själva inte har varit i den så kallade väggen så möter vi varje vecka människor som är i den situationen, säger distriktsföreståndare Jonas Hallabro, Det är viktigt att förstå och veta mer om sådana situationer.

För Jonas var det första gången han konkret ledde hela arbetslaget sedan han började sin tjänst som distriktsföreståndare. Det fanns viss anspänning innan medger han samtidigt som han funderar på frågan hur det var att leda sina vänner, människor som han känt och arbetat med i många år.

– Det är inte svårt att vara ledare i detta gäng, säger Jonas med ett leende. Vi har fantastiska medarbetare och i detta sammanhang kändes det lätt att leda dem.

Jonas fortsätter:

– Jag tycker det var en riktigt god stämning hela dagen. Det är viktigt med medarbetardagar då man får  möjlighet att träffas och umgås, man får bygga en bärande gemenskap kollegor emellan.

Elise Sahrling är diakoniansvarig i Betaniakyrkan i Malmö. Hon brukar komma med på medarbetardagarna och det har hjälpt henne att lära känna EFS.

– I mitt arbete är det så många olika nätverk som jag finns med i så att få lära känna EFS, som jag inte har någon bakgrund i, genom att träffa kollegor, bli inspirerad och utmanad av undervisning är viktigt, menar hon.

Glenn, Max och Elise är i olika åldrar men tycker alla att undervisningen var fantastiskt bra denna dag och talade till dem på olika sätt.

– Det blev riktigt bra samtal efteråt, säger Elise. Vi vågade öppna oss och visa oss svaga. Och vi fick be för varandra.

Dagen innehöll inte bara undervisning utan även god mat, fika och tid till samtal och att umgås. Att få träffa kollegorna och utbyta tankar, att få byta sin dagliga miljö, att få stanna upp i sitt arbete och sätta sig själv först en dag är viktigt. Medarbetardagar –  det är en viktig gemenskap.

Text och foto: Helena Eriksson