Korset – vårt enda hopp

”Vi drömmer om en konferens som får göra skillnad i våra kristna liv. Vi längtar efter en väckelseton i konferensen och efter ett möte med Jesu kors. En påminnelse om vårt behov av nåden. En påminnelse att även vi måste omvända oss inför Gud den helige. En påminnelse om den glädje vi har i en sann gemenskap genom det kors som utplånar världens synd. Korset är vårt gemensamma hopp, vårt enda hopp.”

Så lyder visionen inför EFS och Salts årskonferens 2017 som går av stapeln i Alingsås den 3-6 juni. Temat är Korset – vårt enda hopp – och man har mycket medvetet arbetat  med temat i år, kanske ännu mer än tidigare år. Man ser den här konferensen som lite av en nystart och kanske till och med en omvändelse i EFS och Salts arbete där korset verkligen får bli det centrala.

Rebecka Cada arbetar som organisationssekreterare på EFS riks och är den som är projektsamordnare för konferensen:

– Det är en spännande och komplex uppgift, säger Rebecka. I och med att konferensen flyttas runt uppstår också nya utmaningar varje år.

Årets arbete har präglats mycket av Rebeckas utbildning till KAOS-pilot (se not). Man har tänkt till lite extra när man byggt strukturen och man har sett till att det alltid har funnits med lokala representanter liksom representanter från riks i alla områden man arbetat med.

– Det gäller att få med alla frivilliga och anställda i visionen, säger Rebecka. Det är lätt att det blir otydligt om vem som bestämmer och hur mycket inflytande man har. Vi har jobbar mycket med inkluderande och försökt vara strategiska. Det är viktigt att de som finns med som frivilliga känner att man kan dela med sig av sina åsikter och bli hörda. Det har också varit viktigt att skapa ett ägandeskap hos dem som ansvarar för olika uppgifter.

Ett motto man arbetat med är: ”Var förändringen du själv vill se” som  är ett talande uttryck för att nå det mål man vill. Man vill möjliggöra för konferensdeltagarna att känna sig sedda, värdefulla och drabbade av Jesu kärlek  och för att göra det möjligt är det viktigt att man möter varandra som frivilliga under förberedelserna på samma sätt.

Årskonferensen är en hjärtefråga för många inom EFS och det finns starka åsikter och människor vill mycket. Detta gör att man både vill få människor att känna igen sig under konferensen men samtidigt är det viktigt att utveckling sker. Ett inte alltid så lätt arbete.

– Det har varit roligt att arbeta med konferensen, säger Rebecka. Jag hoppas verkligen att det blir riktigt bra dagar och att det blir en konferens som gör skillnad. Att väckelsetonen är stark. Att vi tillsammans kan skala av och fråga oss vad det egentligen är det handlar om, korset.

Nytt för i år är att barnkonferensen är ett läger. Barnen, i åldern 8-15 år, samlas på Hjälmareds folkhögskola efter lunch på konferensens första dag för att sedan ha ett gediget program under dagarna som följer. De väljer mellan två spår där man har sina huvudaktiviteter; Soul Children och KRIK. Men det händer mycket annat också!

– Genom att erbjuda ett läger för barnen kan föräldrarna få det lite lugnare under konferensen och de behöver inte hämta och lämna kring måltiderna, säger Rebecka. Vi hoppas också att fler vuxna hittar till konferensen genom att barnen vill åka på läger! De barn som är under 8 år har andra aktiviteter i närheten av de vuxnas konferens och äter sina måltider med sina föräldrar. Det blir lek, pyssel, utflykter och Skattensamlingar.

Även ungdomarnas konferens är planerad annorlunda än tidigare år då den är integrerad med de vuxnas. Som ungdom bor man tillsammans under konferensen och följer de vuxnas program. Men man har även andra aktiviteter såsom tävlingar, caféer och en del egna seminarier.

Konferensen kommer att vara fylld med spännande talare, exempelvis Magnus Malm, Magnus Persson och EFS Sydsveriges distriktsföreståndare Jonas Hallabro samt en rad andra. Årets konferens kommer även att präglas av musik på olika sätt både i gudstjänst och genom konserter. Programmet är gediget och vissa delar sänder man live på EFS play.

Stefan Holmström finns med som missionsföreståndare för sista gången på en årskonferens och han har höga förväntningar:

– Jag hoppas och ber om att vi får ett starkt möte med den korsfäste med både förkrosselse och jubel. Jag hoppas att vi får sjunga tillsammans i glädje och tacksamhet.

Stefan fortsätter:

– Jag hoppas också att det ska bli en fin konferens för Salt och en härlig start för vår nya missionsföreståndare Kerstin Oderhem. Naturligtvis önskar jag också att årsmötet skapar framtidstro och framtidsmöjligheter.

Vi kan alla verkligen se fram emot konferensen med stor förväntan där Korset kommer att stå i centrum i allt. I undervisning, i lovsång, i gemenskap och i bemötande. En konferens där vi lyfter blicken och stannar upp för det som är det mest relevanta och viktiga i vår rörelse – Jesus Kristus.

Priset för konferensen går upp den 1 maj och sista anmälningsdag är den 15 maj. Läs mer och anmäl här: https://konferens.efs.nu

Text: Helena Eriksson
Foto: Privat

Not: Är en hybrid business och design skola som strävar efter att utbilda framtidsledare med kompetens att hantera samhällsproblem med hög komplexitet. Utbildningen specialiserar sig inom projekt ledning, process design, entreprenörskap och innovation