En konferens med stora händelser

I början av juni gick EFS och Salts årskonferens av stapeln i Alingsås. Som vanligt var gemenskapen medlemmarna emellan stor och det var många glada återseenden under dagarna. Det blev fyra fullspäckade dagar med god undervisning av bland andra Magnus Malm, Magnus Persson, Jonas Hallabro och Beth Elness. Under tisdagens gudstjänst sändes årets nya präster ut i tjänst däribland Anton Flood som redan arbetar i Betaniakyrkan i Malmö.

Rörelsens nya missionsföreståndare installerades även under denna gudstjänst och det blev en mäktig stund, inte bara för Kerstin och hennes familj utan även för alla som deltog. Kerstin är mycket ödmjuk inför sin nya roll och ser med stor respekt på ämbetet. Hon börjar sin tjänst den 1 september då hon och Stefan Holmström, nuvarande missionsföreståndare, arbetar tillsammans i en månad innan Stefan går i pension.

Stefan avtackades under högtidliga former och hans fru Kristina fick även hon ett stort tack för hennes del i Stefans tjänst. Medlemmarna reste sig av respekt och gav Stefan en lång applåd för att visa sin uppskattning. Stefan har arbetat som missionsföreståndare i åtta år och pensionerar sig, som sagt, den sista september. Vi är mycket tacksamma för allt som Stefan gjort för vår rörelse och önskar honom allt gott när pensionen tar vid.

Under konferensen hölls EFS och Salts respektive årsmöten. Salt fick en ny ordförande, Charlotta Nordström, som är uppvuxen i Karlshamn. Sydsverige fick en till representant, förutom Jonatan Janerheim som suttit med i några år, nämligen Filippa Starfelt som kommer från Ängelholm.

På EFS årsmöte röstades förslaget om den nya organisationen och strukturförändringar igenom. För Sydsveriges del är det ännu oklart om och när vi går in under den nya organisationen. Norrbotten har redan gått med och vid årsskiftet kommer fler distrikt att göra detsamma.

Nu får vi ladda om batterierna inför nästa års konferens som äger rum i Luleå! Om man vill lyssna på undervisning och studiosamtal från årets konferens kan man göra det här.

Text: Helena Eriksson
Foto: Margareta Cada, Jonas Hallabro, Helena Eriksson