Bibeln kommer nära – i Bibel distans

Förra läsåret startades ett samarbete mellan Sundsgårdens folkhögskola och EFS Sydsverige – en bibelskola på distans. Lärare är Robert Södertun, präst i EFS-kyrkan på Råå, som här berättar lite om kursen.  Kanske det är just du som är en av det kommande läsårets elever! 

Just nu ligger jag i startgroparna inför kommande läsårs bibelskola, Bibel distans, ett samarbete mellan Sundsgårdens folkhögskola och EFS sydsverige.

Första läsåret, 2016 – 17, gick bra. En viss vånda att vara lärare för första gången fanns ju förstås. Snart kände lärare (jag) och kursdeltagare varandra så våndan försvann. Jag upptäckte att det var riktigt roligt. Tolv deltagare träffades sex lördagar för samtal och föreläsningar, resten gjordes hemifrån på nätet.

Man skulle kunna tro att det där med bibelskola hör tonåren till. På den här kursen var det bara vuxna och flera pensionärer, folk från ca 30 – 75 år. Många har varit kristna i många år men bibelläsningen har kommit på undantag och kunskapen tynar bort. Då passar den här kursen som går på kvartsfart.

Flera av deltagarna har vittnat om ett nytt förhållande till Bibeln, någon har funnit en nyväckt tro. Till och med läraren har lärt sig en del!

Är det dyrt att gå Bibel distans? Nej, det kostar inget. Undervisningen är kostnadsfri och man betalar för den mat man äter de sex lördagarna. Det speciella med den här kursen är att man kan lägga den på den nivå man vill, beroende på hur livssituationen ser ut, hur ens tro ser ut och hur det är med bibelkunskapen.

Jag som lärare försöker lära känna deltagarna och kan då bemöta var och en efter dennes situation. Det är spännande för mig som lärare.

Jesus är tydligt i centrum under hela kursen som annars spänner över både gamla och nya testamentet. Delkurserna finns beskrivna på Sundsgårdens hemsida.

Är det då för sent att anmäla sig till kommande läsår? Nej, inte alls! Gå in på http://sundsgarden.se/pages/bibel. Skicka in anmälan. Kursen startar lördagen den 26 augusti. Välkommen!

En deltagare berättar
”Nu läser jag Bibeln med helt andra ögon än när jag började kursen. Både att jag känner en stor längtan och att jag förstår den på ett annat sätt. Så tack för det! Det är spännande det här hur man plötsligt får syn på saker i sitt liv genom att ha väckt vissa frågor och tankar. Plötsligt ser man saker som samstämmigt pekar åt ett visst håll. Det är en spännande resa.

Text: Robert Södertun, präst i EFS på Råå