Att höra Guds röst

När Livsluft träffar honom befinner han sig på konfaläger i Åsljunga. Hans ögon lyser och det är tydligt att han trivs i miljön med unga människor. Ofta får han frågan om att komma och undervisa på läger och lärjungaskola, och inte sällan är det de unga själva som frågar efter honom. Han är lika populär bland vuxna då hans predikningar är väl genomarbetade och fulla av liknelser som talar till människor. Men han har mer att förmedla och för några månader sedan släpptes hans andra bok genom Bornelings förlag. 

Joel Jarbo arbetar som präst i Andreaskyrkan i Klippan som är en samarbetskyrka mellan EFS och EFK. Här har han haft sin arbetsplats i snart  sju år samtidigt som han har arbetat som skolpräst på gymnasieskolan i staden. Sedan ett läsår tillbaka har han endast tjänsten i Andreaskyrkan kvar då han nu läser på Johannelund på 50 % för att läsa upp sin behörighet för en tjänst inom Svenska kyrkan.

Det är tydligt att Joel inte vill stanna upp i sin egen utveckling. Han studerar, funderar, utmanar sig själv och ser till att alltid lära mer. Men att läsa till präst var ingen självklarhet. Joel är uppvuxen i en kristen familj, i Sävar utanför Umeå, och han säger sig alltid har haft en tro.

– Jag har alltid haft en tro men i unga år levde jag inte ut den, säger Joel. Under en period bröt jag mig loss rätt hårt. Min tro ifrågasattes av mina skolkamrater när jag bytte skola och jag hamnade i dåligt sällskap.

Trots detta levde bönen kvar i honom och han upplevde det som att Gud brottades med honom

– En gång åkte jag och fem grabbar till Kos i Grekland på semester, säger han tankfullt. Vi levde rövare, förstörde utemöbler på hotellet och till slut kom polisen. Bara jag blev fast och fick åka mot polisstationen. Då bad jag till Gud, jag visste ju att jag gjort fel. Nästa morgon ringde jag hem till mina föräldrar men berättade inget om polisen. Men när jag sedan kom hem till Sverige igen så frågade min mamma: ”Du ringde hem en gång, jag skulle vilja veta vad som hände kvällen innan?” Hon hade nämligen vaknat på natten när jag blev tagen av polisen och upplevt att hon skulle be för mig. Då började jag förstå att bön verkligen fungerar.

Något år senare, år 2000, hamnar Joel på ungdomslägret Livskraft. En predikant profeterar över Joel och säger att han ser ljussken och att Gud vill använda honom i det profetiska. Under lägret kunde Joel knyta an till sin barnatro och begreppet Jesus lever fick en helt ny innebörd för honom.

När han så kom tillbaks till skolan och kyrkan såg alla en stor förändring i Joel, i hans relationer och privatliv men även i andra sociala sammanhang. Han gjorde en hel del förändringar i sitt liv och startade en bönegrupp i församlingen.

Att han senare skulle läsa till präst var som sagt ingen självklarhet. Joel ville läsa teologi för att undervisa på bibelskola. Han började studierna med denna tanke och valde att göra sin praktik på Hjälmareds folkhögskola istället för i en församling. Men under studietiden växte det fram att prästyrket skulle passa honom bättre och när Joel prästvigdes var han Sveriges nästyngste präst!

Hur kommer det då sig att det blev en bok om det profetiska och bön?

– Det här är ett ämne som alltid har legat nära mitt hjärta, säger Joel. Jag har fått möjlighet att vara förebedjare i många år och har lärt mig mycket av det. Visionen att skriva denna bok har jag burit inom mig i många år. Personer i olika sammanhang har också bekräftat denna vision när de bett för mig. Jag har alltså upplevt både en yttre och en inre kallelse till att skriva.

Han strålar när han berättar:

– Jag har alltid haft en stor tro på att Gud talar!

Det är läraren i Joel som kommer fram och han önskar att boken ska få bli ett hjälpmedel för både unga och äldre. Han säger att det finns en okunskap och ibland också en rädsla kring detta ämne och att behovet av undervisning är stort, inte bara hos den yngre generationen utan även hos den äldre.

– Jag hoppas att människor ska få upp ögonen för att samarbeta med den helige Ande. Jag hoppas att vi ska våga börja prata mer om det.

Bokens undervisning är skriven så att den går att använda som ett studiematerial. Det finns hemgrupper för unga vuxna som använder boken på sina träffar likväl som vissa församlingar samlas i bibelstudie kring boken. Joel menar att alla kristna har något att berätta och genom boken kan få möjlighet till det.

När Gud talar till Joel själv talar han oftast i bilder. Det är fantasifulla och för många obegripliga bilder men Gud talar ett språk som Joel förstår. Joel inte bara skriver, han målar och ritar som avkoppling:

– Jag är en visuell person, säger han. Estetik är något jag tycker om. Gud blir också väldigt pedagogisk i sina bilder till mig och det passar mig väldigt bra – att kunna få förklara pedagogiskt för andra vad Gud vill att jag ska förmedla.

När Joel predikar gör han ofta det med liknelser och bilder, på så vis är det naturligt att det finns med i hans bok också. Drömmen är att det profetiska och bönen ska landa och nå ställen som inte brukar nås. Kanske kommer det fler böcker, Joel  vet ännu inte vart detta med skrivandet kommer att ta vägen. Ett är säkert, detta är ämnen som Joel aldrig kommer att sluta prata om!

Omdömen om boken:

Jag tycker boken är väldigt bra och tror den kan bli användbar.  Språket och tonen är varm och enkel. Frågorna öppnar upp och gör texten möjlig att vända och vrida på. Bibelcitaten är relevanta och öppnar upp för läsningen och också för att våga omsätta läsningen i praktik. Jag tror boken kan bli till uppmuntran för många. – Tin Mörk, EFS nationella missionssekreterare

Min utgångspunkt är att vi behöver goda böcker av EFS-förkunnare. Därför är det gott att läsa denna. Jag håller med Tin om hennes generella omdöme. – Stefan Holmström (EFS förra missionsföreståndare)

Denna bok var precis vad jag behövde just nu. Det som slår mig är att den är skriven med så stor respektför och omtanke om läsaren.” – En EFS-medlem i Skåne

Vilken välsignelse att få läsa den. Den har gett massor till mig och svarat på många av mina frågor, bekräftat mina tankar och resonemang.” – En läsare i Sverige

Kontakta Joel för att köpa boken. Den kostar 149 kr plus frakt.
Han nås på telefon 072-332 35 34 och email j3rusal3m@hotmail.com.

Text: Helena Eriksson
Foto: Jonatan Jarbo, Helena Eriksson