En präst bland präster

Vad är väl en präst? Tillsynes kan det vara något speciellt, nästan som om de människorna har nått en ny andlig nivå. Gud har kallat dem till tjänst i kyrkan. Wow. Men vad är väl en präst, om inte en helt vanlig kristen?

Den 21:e januari vigs jag till präst i Lunds domkyrka, något som jag känt mig kallad till. Efter studier motsvarande 5,5 år så är jag framme vid målet – prästvigningen. En stor stund. Ett ämbete att gå in i, med allt vad det innebär. Tystnadsplikt, förvaltande av sakramenten, predikande, undervisning, begravningar, dop, vigslar och ledande av församlingen. Det känns stort och speciellt. Men mitt i allt detta omvälvande, så kan jag inte låta bli att tänka på det faktum att jag är en präst bland präster. Och det har jag ju varit så länge som jag har varit döpt och kristen. Det är inget nytt som kommer med min prästvigning.

Petrus skriver om detta i sitt första brev: 1 Pet 2:4-5 När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus.

När vi kommer till Jesus blir vi ett heligt prästerskap, vi kan alla frambära det andliga offer som Gud vill ta emot. Den som är prästvigd är inte något speciellt i vår lutherska tradition, alla döpta kan egentligen göra det som prästen gör. Det är inte min prästvigning som gör att nattvarden blir giltig när jag leder densamma, utan det är Guds löften och Guds ord som gör det.

Så varför prästviger vi då folk? Jo, för den goda ordningens skull och för att församlingen utser vissa människor till ett officiellt uppdrag att förkunna Guds ord och förvalta sakramenten. För att vissa människor ska få göra heltidstjänst för församlingen och tjäna den, bygga upp och leda den. Inte för att dessa människor på något sätt är speciella genom sin vigning, utan för att församlingen behöver ledare som tjänar den.

Detta betyder inte på något sätt att jag ser ner på min prästvigning, jag är stolt, glad och känner mig priviligierad över att få gå in i denna uppgift. Jag ska göra mitt bästa i att tjäna församlingen och undervisa dem i vad det innebär att alla kristna är ett heligt prästerskap. Vi tillsammans bär uppdraget att i vår vardag förkunna Guds ord, vi är alla delaktiga och medansvariga för församlingens liv och lära, även om prästen speciellt utsetts till detta. Det är aldrig enbart prästens uppdrag.

Vilken jag personligen tycker är ganska skönt.

Upp 1:5b-6 Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och fader, honom tillhör härligheten och väldet i evigheters evighet, amen.

Text: Christoffer Kullenberg från Ängelholm som börjar som adjunkt i Lyckå församling utanför Karlskrona i januari
Foto: Simon Knutsson