”Korsbefruktning som kan bli klockren”

Det är torsdag kl 12.00. Precis som varje torsdag är det lunchbön med mat i Möllebackskyrkan i Karlskrona. Vid dörren tar kyrkoherde Pamela Garpefors emot. Hon har ett smittande leende och en stor närvaro, hon är mycket mån om att alla som kommer ska känna sig välkomnade. Någon kommer i sista minut och utbrister under skratt att de bor granne med kyrkan men kommer ändå sist. Man kan inte annat än må bra när man kommer hit. Atmosfären är livgivande. 

Trefaldighetskyrkan mitt på torget i Karlskrona ingår i pastoratet.

Det är endast någon månad sedan Möllebackskyrkan i Karlkrona blev en samarbetskyrka med Svenska kyrkan. Men i verkligheten har man samarbetat på olika sätt under en längre tid. I juli 2016 stod kyrkan klar efter en stor ombyggnation som möjliggjordes tack vara att Svenska Kyrkan köpte in sig i fastigheten med 30 %. Redan då började man flytta in verksamhet från Svenska Kyrkan i Möllebackskyrkan, det rörde sig om barnverksamhet och caféträffar. Nu har man alltså gått hela steget ut och skrivit på ett samarbetsavtal.

– EFS-föreningen och Svenska Kyrkan i Karlskrona har samma puls och vi går i takt, säger Tobias Eriksson, ordförande i föreningen. Vi hoppas att detta ska få blomma ut i full kraft.

De förtroendevalda, de ideella och de anställda ska fogas samman och hitta en rytm som fungerar för alla. Församlingen är förväntansfull även om man ännu inte kan se var man kommer att landa.

Jan Karp, som varit ordförande i många år och har varit med i processen, är mycket nöjd:

– Det här är något som har mognat fram ända sedan vi skrev första samverkansavtalet 2001, menar han. Det känns bra och man ser redan nu att det går inte en dag då det inte är en aktivitet i kyrkan. Det känns verkligen bra och jag ser på framtiden med stor förväntan.

Tobias fortsätter:

– Det har varit en medveten process sedan vår förre präst Glenn Sjöberg slutade för lite över ett år sedan. Det har funnits ett ”snart så” under en längre tid och nu är vi där. Nu väntar vi och längtar efter en präst till samarbetskyrkan, annonsen är ute och vi hoppas hitta rätt!

Varje torsdag erbjuds lunchbön i Möllebackskyrkan.

Tobias och Pamela har ett väldigt levande samtal sinsemellan. De har båda oerhört positiva personligheter och man märker att de har funnit varandra i processen. De sjuder av längtan efter det nya och förändring är inte något de väjer från.

– Vi har en bra bit kvar att gå, säger Pamela. Det kommer att behöva kompromissas från båda håll med det finns någon vackert i den föreningen. Det är redan ett härligt samarbete som bara kan bli bättre.

Svenska Kyrkan i Karlskrona har fyra olika kyrkor, alla med olika inriktning och Pamela ser Möllebackskyrkan som en missionstation även om de andra kyrkorna också är det. Hon menar att man kanske mer tydligt kan nå ut till fler människor här. Kyrkan ligger så centralt det går i staden.

– Det finns en vardagsexistens här, säger Pamela med ett leende.

Pamela är själv uppvuxen inom EFS i Kalmar och hennes far har arbetat som distriktsföreståndare. Hon kom tidigt med i Svenska kyrkans unga och menar att hon har med sig högkyrkligheten men även EFS, något hon tycker är spännande att få ihop.

– Vi har helt fantastiska präster i Karlskrona, säger Pamela. Allt från liberala till konservativa men alla vet inte vad EFS är. Det blir verkligen ett skapande samtal med dem i den här processen.

När man funderar på hur man ska gå framåt i Möllebackskyrkan består en stor del av vem den nya samarbetsprästen är, vilka gåvor han eller hon har men även om vilka visioner som han eller hon bär på. Man är helt på det klara med att man tillsammans ska bygga upp den nya kyrkan.

– EFS-föreningen har idag 65 medlemmar och antalet gudstjänstbesökare dalar, säger Tobias. Det ska vi vara ärliga och säga. Den gudstjänst som idag samlar flest besökare är Ett himla café men då är det i gengäld fullsatt. Då tar vi bort alla kyrkbänkar och gör café av hela kyrkan för att skapa en mer avslappnad miljö.

Föreningen ansvarar för Söndagsstunden för barnen under söndagsgudstjänsten. Man är ungefär 10-11 barn men hoppas att detta ska öka efterhand i och med samarbetet. Både Pamela och Tobias längtar efter att få se att det flödar av liv i Möllebackskyrkan. Att det ska vara lätt för människor att komma in i olika grupper och att man ska få lära känna varandra på ett djupare plan i vardagen . På många vis finns redan allt detta i Möllebackskyrkan men nu är det dags för mer!

Tjänsten som präst i samarbetskyrkan ligger ute och sista anmälningsdag är den 25 mars. En spännande tjänst på en spännande plats – läs hela annonsen här.

Text och foto: Helena Eriksson