Sju utsagor om Korset utifrån Galaterbrevet del 1-2

Del 1 och 2 av 7

Inledning
Vi har firat Påsk. Vi har fått stanna upp inför det som är absolut centrum i vår tro; Jesu död på korset och hans uppståndelse från de döda. Symbolen för vår tro är ett kors, ett av historiens värsta tortyr och avrättningsredskap. I kristen tro är denna avskyvärda avrättningsmetod själva symbolen för Guds kärlek och mänsklighetens räddning.
Vi skall stanna upp inför de sju ställen där Paulus refererar till korset i Galaterbrevet. Förhoppningen är att vi skulle få spegla oss själva och våra liv i ljuset av korset och se vad korset får för konsekvenser för oss. Vi börjar med inledningen kap 1:3-5

1 – KORSET; GUDS HANDLANDE FÖR VÅR FRÄLSNING (1:3-5)
3Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus, 4som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och faders vilja. 5Hans är härligheten i evigheters evighet, amen.

Paulus tar sin utgångspunkt i Guds handlande. Det som skedde på korset var Guds handlande. Visst var det fariséer och skriftlärde som fängslade honom, visst förråddes han av en av sina egna, visst blev han dömd till döden av Pilatus och korsfäst av romerska soldater. Ändå är Paulus tydlig med att detta var en händelse på Guds initiativ och efter Guds vilja. Ur dessa inledande verser ser vi vad Guds syfte var med korset:

1 Jesu död var både frivillig och förutbestämd
Frivilligt offrade han sig för våra synder. – Jesus Kristus, 4som offrade sig

Vi hör honom själv säga följande ord då han kämpade i bön i Getsemane: 27Nu är min själ fylld av oro. Skall jag be: Fader, rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit.
17Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. 18Ingen har tagit det ifrån mig, jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det, och jag har rätt att få det tillbaka. Detta har min fader bestämt för mig.” Joh 10
Förutbestämd till att dö efter Faderns vilja.
– efter vår Guds och faders vilja.
Petrus predikan på pingstdagen är kristallklar; 22Israeliter, lyssna på mina ord: Jesus från Nasaret, en man vars uppdrag Gud bekräftade inför er genom att låta honom utföra kraftgärningar och under och tecken mitt ibland er, som ni själva vet, 23han utlämnades efter Guds beslut och plan, och ni lät laglösa spika fast och döda honom.

2 Jesu död skedde för vår synd. –4som offrade sig för våra synder
Ha offrade sig i vårt ställe, (i stället för oss)
Syndens lön är döden. Jesus gick in i den positionen och dog istället för oss. Tog vårt straff.
25Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade, Rom 3:23-25

3 Syftet med Jesu död var att rädda oss
Det Gud gör på korset är en räddningsoperation. Att rädda människor som sitter i en så desperat situation att de omöjligen kan rädda sig själva.
I denna onda tidsålder (från syndafallet – till Kristi återkomst) har Kristus dött för att trygga vår övergång till den kommande tidsåldern.
23Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, 24och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus.

4 Resultatet av Jesu död i denna tid är nåd och frid – 3Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus
Nåden är Guds gåva till oss genom Jesus död.
Friden är den försoning med honom och med varandra som denna nåd har verkat.

Att leva i nåden är att få leva i ett försonat tillstånd med Gud. Ett liv i förlåtelsen. Friden är ett tillstånd av försoning, harmoni och gemenskap som nåden verkat.

5 Resultatet av Jesu död i den kommande tiden är att Gud skall bli förhärligad i evighet

Korset får också eviga konsekvenser. I evighet skall korsets händelse och konsekvens ge Gud ära:
9Och de sjöng en ny sång:
Du är värdig att ta boken och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. 10Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom. Och de skall vara kungar på jorden.
11Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste; deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen, 12och de sade med hög röst: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. 13Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där hörde jag säga: Den som sitter på tronen, honom och Lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Upp 5:9-14.

Nu har Paulus lagt en grund och den handlar om hur Gud agerar genom korset för att frälsa mänskligheten och vad korset bereder vägen för; Nåd, frid och Guds ära. Nu kan han gå vidare och peka på en ny identitet.

2 – KORSET GER OSS NY IDENTITET
Ibland så måste vi styrka vilka vi är. Vi har ett pass som visar vad vi heter, när vi är födda, vart vi är födda och vilket land vi tillhör. Passet har en bild på oss så att alla som studerar det kan se att vi är samma person som passet styrker att vi är. Med hjälp av vår ID handling kan vi därför styrka att vi är dem vi är.
Som kristna har vi fått en ny identitet. Vi hittar den vid korset. Vi läser vi kap 2:19-21

19Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, 20men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig. 21Jag kastar inte bort Guds nåd; om lagen kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö.

Paulus har i sammanhanget innan vår text talat om Guds Lag v 16-18. Lagen, dvs Guds bud och befallningar om hur jag skall leva och hur jag inte får leva är god, sann och rätt. Men det enda lagen förmår, är att avslöja och fördöma min synd, fastställa min skuld och döma mig till döden. Om lagen kräver min död, hur skall jag då komma förbi lagen och dess krav på min död?

Gud har öppnat en väg till räddning genom tron (förtröstan) på Jesus.

Jag har dött med Kristus på korset
Kristus har burit straffet för mina lagbrott och frivilligt dött för mig, i mitt ställe.
3Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Rom 8

Och välsignelsen av det han har gjort blir min eftersom jag är förenad med honom genom tron. Då jag nu är ett med Kristus kan jag sålunda säga att jag har dött med honom.

Har jag dött med Kristus så har jag också dött från lagen
Jag lyder inte längre under lagen utan under Kristus. Jag har dött bort från lagen och lever för Gud.

Det nya livet finns i Kristus
Kristi uppståndelseliv ges mig genom tron. Jag lever, fast inte jag själv. Mitt gamla jag har dött på korset. Det är Kristus som lever i mig. Jag lever ett nytt liv i Kristus. Han är min nya identitet.

Kanske kan Rom 6 förtydliga:
7Ty den som är död är frikänd från synden. 8När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också skall leva med honom. 9Vi vet ju att Kristus har uppväckts från de döda och inte mer skall dö. Döden är inte längre herre över honom. 10När han dog, dog han bort från synden, en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. 11Så skall också ni se på er själva: i Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud.

Varje gång som Guds lag anklagar dig får du påminna dig om korset. Han som dog i ditt ställe för att betala lagens krav på din död. Du får se upp på honom som är korsfäst för dig, och död för dig.
Där på korset kan du svara lagen när den dömer dig – straffet är redan betalt. Kristus har friköpt mig. Jag lyder inte längre lagen utan jag tillhör Kristus. Jag är korsfäst med Jesus. Jag har dött med Jesus på korset och lever ett nytt liv i honom. Jag tillhör inte mig själv jag tillhör Kristus.

 

Fortsättning nästa månad.

Text: Jan Cada, präst i Örkelljunga pastorat, teolog och medlem i Röke EFS
Foto: privat