Bibelskola Øresund

Ibland får man uppleva att saker och ting liksom bara läggs i ens väg, utan att man själv egentligen har gjort särskilt mycket för det. Precis så är min upplevelse av det som sedan några veckor tillbaka är lanserat som Bibelskola Øresund, en ny heltids bibelskola i Malmö!

Det hela inleddes med att rektor Joakim Hector och skolpräst Stefan Johansson på Glimåkra folkhögskola bad och funderade över deras gemensamma längtan kring att återigen få ha en bibelskola anordnad av skolan. I bön hade de upplevt att Gud oväntat talade om Malmö. De kontaktade Jonas Hallabro, EFS Sydsveriges distriktsföreståndare, och bad om en träff, och det visade sig att även Jonas bar på samma tankar. En framtida bibelskola i distriktet skulle nog ligga i en av de större städerna. Sedan gick allting väldigt fort. Eftersom Malmö hade funnits med i tankarna kontaktades undertecknad och vi fick till en träff med de redan nämnda företrädarna, samt Evalotta Kjellberg (som tidigare varit föreståndare för bibellinjen på Glimåkra folkhögskola) och Magnus Persson (pastor i United som nyligen anslutit sig till EFS). Efter en förmiddag tillsammans, med bön och samtal stod det klart att vi var beredda att satsa på en bibelskola tillsammans i Malmö.

Platsen för utbildningen blir Betaniakyrkan och jag, Jonas Nordén, blir kursföreståndare. Skolan anordnas av Glimåkra folkhögskola och görs i samverkan med EFS Sydsverige, United och nätverket Re:formera. Det blir en heltids bibelskola med start i augusti, med tydlig betoning på tre områden: bibel, lärjungaskap och församlingsliv. Vi tror starkt på möjligheten att vara förankrad med en bibelskola mitt i en storstad, mitt i en lokal församling där möjligheterna till att engagera sig och pröva sina gåvor och sin kallelse kommer att vara goda.

Visionen och inriktningen är framför allt riktad mot unga vuxna, men det finns givetvis ingen begränsning i åldrar uppåt om man vill gå bibelskolan. Vår dröm och vision är att vi vill se unga människor rotade i evangelium och rustade för ett liv i Kristi efterföljelse och mission. Vi vill genom bibelförankrad undervisning stärka människors tro och medvetandegöra dem om Guds kallelser och gåvor.

Kursföreståndare Jonas Nordén.

Skolan kommer att innehålla både lärarledd undervisning och självstudier. En del av utbildningen kommer också att vara inriktad på praktik, gärna i de lokala församlingarna Betaniakyrkan eller United. Kursföreståndaren kommer naturligt att synas och höras mest, men vi satsar på en rik och bred variation av lärare från många olika sammanhang.

Församlingen United erbjuder under året möjligheten att ingå i en kommunitet, med 4-6 personer. De kommer delvis att finnas med på bibelskolans undervisning, men har annars som huvudinriktning bön och församlingsbyggande. Det är ett tillfälle för dig som mer tydligt vill pröva din framtida kallelse och få en erfarenhet av församlingstjänst. För mer information om detta, kontakta United direkt.

Skolan är, som alla folkhögskoleutbildningar, gratis och berättigar till CSN-bidrag. Det kan tillkomma en del utgifter för böcker, material, resor och dylikt. Skolan har i dagsläget inget boende att erbjuda. Det finns möjlighet i Betaniakyrkans lokaler att ordna med gemensamt fika, men lunch och annat får studenterna själva ansvara för.

Vår bön är att Bibelskola Øresund ska få bli hela Sydsveriges bibelskola och att alla lokala EFS-sammanhang kan se det som ”sin” bibelskola dit man uppmuntrar sina ungdomar att söka sig. Vi tror att behovet av att utrusta och stärka nya generationer med bibelförankrad undervisning aldrig har varit större i vårt land. Vi ser fram emot att få se visionen bli verklighet och vilar tryggt i att Gud leder detta i enlighet med hans planer.

Läs mer på: https://glimnet.se/pages/kurser-annan-ort?id=84
Välkommen att ansöka. Välkommen att finnas med i bön för detta.

Text: Jonas Nordén, Präst i Betaniakyrkan, Malmö
Foto: Arniii, privat