Missionären i Hässleholm

Christian vill att det ska synas att han är präst. Det gör det när han möter mig i Västerkyrkan i Hässleholm. Han bär kaftan. Men ett stadigt handslag och en intensiv blick är det som fångar mig mest. Christian är en varm människa som tycker om att möta andra människor. Det är ett genuint intresse.

I somras började Christian Sturesson sin tjänst som präst i Västerkyrkan i Hässleholm. Det är en samarbetskyrka som ligger nära centrum. Han kom senast från en landsortsförsamling utanför Lund och innan det jobbade han i Höör. Det var hans granne i centrala Lund, Fredrik, som tipsade honom om jobbet i Hässleholm. Nu jobbar de ihop, Christian som präst och Fredrik som pedagog.

Christian har en bakgrund inom ELM men även i Svenska kyrkan. I Lund är familjen engagerad i Filippi, som är en ELM-församling. Samhörigheten till EFS finns där som en självklarhet, lika väl som han menar att alla kyrkor och samfund står varandra nära genom Jesus. Christian tycker att uttrycken högkyrklig och lågkyrklig har spelat ut sin roll. Alla är vi kristna och ärar Jesus med det vi gör för honom.

– Jag har flera intressen som berör kyrkan på olika sätt, säger Christian. T ex är jag väldigt intresserad av liturgi, kyrkohistoria och gamla kyrkorum. Liturgin ger människor en trygghet när de inte vet hur de ska be. Den finns för att vi ska kunna ära Gud på ett enkelt sätt. De fasta bönerna som t ex Tidegärden ger många människor ro att bara vara i Guds närvaro. Jag tycker även om kunskapen och Gudsnärvaron som finns i många gamla kyrkorum.

Ändå valde han att jobba i en samarbetskyrka byggd 1966. Anledningen är att möten med människor är det viktigaste Christian vet. Att kunna möta olika slags människor, de som lever för Jesus och de som inte ens vet vem han är.

När han tidigare under hösten gick upp till stora kyrkan i centrum för att visa den för ett blivande brudpar, upptäckte han att kyrkan var låst. Så fort han låst upp kyrkportarna droppade flera personer in för att be och tända ett ljus. De undrade varför kyrkan var stängd? Christian vill att alla kyrkor ska vara öppna och tillgängliga för de människor som behöver en stilla stund i sin oroliga tillvaro.

– Om kyrkorna är öppna och det finns en präst där, kan det stilla många människor. Det går väl inte att ha öppet hela dagarna, men några timmar mitt på dagen för en stunds bön, vore rimligt om vi präster ändrar vårt arbetssätt, säger han fundersamt och drömskt. När jag var i Rom i våras, fortsätter han, såg jag att det var mässa eller andakt vid flera tillfällen varje dag i kyrkorna. De kan.

Ett roligt och intressant inslag i hans arbete i Hässleholm och Västerkyrkan är att gå på stan på torsdagskvällarna. Kyrkorna turas om att gå ute i centrum och vid stationen med kaffe och muffins. Christian har inte hunnit vara med så många gånger ännu, men ser det definitivt som ett stort missionsfält. Han tycker mycket om att prata om Jesus med människor på stan.

– Det är så många i vårt land som aldrig förstått det där med Jesus, säger Christian. De samtalen är viktiga för mig. Människor är öppna och vill prata när de ser oss.

Christian fortsätter:

– Missionsfältet finns en torsdagskväll på stan, i en öppen kyrka med några som tänder ett ljus men även bland konfirmanderna. I det sekulariserade Sverige bör kyrkorna vara enade och satsa på bön för alla människor. Bönen gör nytta och är viktig. Det är Jesus och bönen som förenar alla kyrkor. Det bör vi ta fasta på. Jag som präst borde be mer på arbetstid så att inte min kristna tro bara blir mitt jobb. Det kan jag och mina prästkollegor ta mer tid till. Hur stor del av min arbetstid borde vara bön? Detta återkommer Christian till flera gånger. Det märks att han funderar mycket på detta och tycker att det är viktigt.

I somras var Christian konfirmationspräst på Breanäs Missionsgård, en av ELM:s gårdar i Skåne. Det tyckte han var fantastiskt roligt.

– Att få jobba med unga människor som vill växa i sin tro är ett roligt och viktigt uppdrag. Det är en stor glädje. Konfirmanderna hemma i Västerkyrkan är också väldigt spännande att jobba med, även de vill samtala om Jesus. Vem han är? Vad gör han?

Vårt samtal lider mot sitt slut. Vi har pratat intensivt i en timme. Samtalet har kretsat kring bön, öppen kyrka och samtal med människor om tro. Men Christian avslöjar också att han finns på Spotify. Han har spelat in flertalet låtar, bla läsarsånger. Du kan söka på Christian Sturesson på Spotify i datorn och hitta ännu ett av hans missionsfält.

Text och foto: Lotta Nordling