EFS-gårdarna i Coronatider

bild: Kristoffer Lignell

Vi har flera gårdar i vår region som bedriver olika typer av verksamhet. Precis som alla andra har de påverkats av den pandemi som vi fortfarande befinner oss i. Livsluft frågade tre gårdsföreståndare om hur verksamheten och ekonomin påverkats och hur de ser på den närmaste framtiden. 

ÅhusGården

Curt Göteson

Hur har de rådande omständigheterna påverkat er verksamhet? Hur ser situationen ut idag?

Från och med början av mars har all verksamhet upphört på ÅhusGården.

 Vi hade många bokningar under mars och april, det var framförallt många konfirmandläger, men även föreläsningar, konferenser, sammanträden, familjehögtider, mm, mm. För vår del brukar inkomsterna för mars och april hjälpa till att förbättra läget från januari och februari där det oftast är lite färre bokningar. Detta året försvann nästan alla inkomster för hela våren.

Situationen har fortsatt under maj månad, alla bokningar förutom ett läger har avbokats.

EFS konfirmationsläger 13/6-4/7 kommer att genomföras vilket är till stor glädje för oss och förhoppningsvis även för konfirmanderna och ledarna.

Under dessa veckor brukar vi ha flera kortare konfirmandläger från olika församlingar, de flesta av dessa läger har avbokat.

Många av sommarens stora bokningar har avbokats, t ex fyra veckor med Åhuslägret, Ett läger med ca 60 pers från Allhelgonaförsamlingen i Lund som arrangerats över 50 år på ÅhusGården. Åhus Beachfotboll och Beachhandboll är inställt. Det brukar innebära att alla tänkbara utrymmen på ÅhusGården är uppbokade. Detta året tappar vi alltså allt detta som genererar en betydande del av årsinkomsterna

Hur har det påverkat ekonmin? 

När mycket utav de löpande utgifterna finns kvar, och nästan alla inkomster försvinner är detta naturligtvis oerhört kännbart för ekonomin. Just nu ”lever vi” på lånade pengar. All vår personal är korttidspermitterad. Det innebär att vi jobbar 40 %.

Har ni infört några nya rutiner eller dylikt utifrån smittorisken? 

Vi informerar våra läger och förfrågningar om följande;
Vi kan ta emot er och följa Folkhälsomyndighetens rådande rekommendationer:

– Ingen grupp är mer än 50 personer.
– Vi säkerställer att ni blir tilldelade ”egna” lokaler för tex undervisning, som ni inte behöver dela med andra grupper.
– Vi särskiljer er i matsalen vad det gäller tider eller lokaler. 
– Ni tar inte från serveringsbordet samtidigt och ni inom gruppen ser till att ni bara går fram ett fåtal åt gången så att det inte blir för mycket kö.
– Vi uppgraderar vår städintervall i gemensamma utrymmen så som entrétoaletter, matsal och kyrksal.
– Det finns goda möjligheter till att tvätta händerna på många ställen i anslutning till möteslokaler och vi förstärker med handsprit på utsatta ställen.
– Det finns stora möjligheter till att röra sig utomhus och sprida ut sig i våra olika fastigheter.

I övrigt ligger det på det personliga ansvaret från gäster och personal:
– Stanna hemma om man är sjuk
– Tvätta händerna noggrant och ofta
– Håll avstånd

Vad önskar ni förmedla till medlemmarna i er gårdsförening och till EFS som rörelse? 

ÅhusGården har kanske sin tuffaste period någonsin just nu. Det är oerhört deprimerande att konstatera att en plats med så många möjligheter där det nästan dagligen brukar vara mycket liv och rörelse nu är helt stilla. En lägergård med så många lokaler och bäddar nu är helt tomma. Oroliga tankar kommer naturligtvis hur vi ska överleva detta och om vi någonsin kommer att resa oss igen? 

Historien berättar att när ÅhusGården byggdes fanns det en sång som man ofta sjöng och som känns lika angelägen idag;

Gud är densamme, Hans ord går att lita på. 
Han genom hindren kan bana en stig.
Han kan förändra förhållanden likaså. 
Bryta det motstånd som reses mot Dig. 
Spärras Din väg utav hinder så väldiga 
och utav berg som där skyhöga stå.
Räkna med Gud ty han gör det omöjliga. 
Han gör vad människor icke förmå.

Jesu avslutande löfte till sina lärjungar får vi stadigt hålla fast vid; Jag är med er alla dagar till tidens slut. Matt 28:20

Tack för att ni är med och stöder ÅhusGården genom förbön och ekonomiska gåvor. Vi vill tro att vi kommer att mötas många gånger vid olika arrangemang på ÅhusGården. Välkomna!

www.ahusgarden.se

 EFS-gården Åsljunga

Helene Nilsson

Hur har de rådande omständigheterna påverkat er verksamhet?  Hur ser situationen ut idag?

De flesta grupper och gäster har efter den 14 mars och fram till midsommar avbokat. Många äldregrupper och församlingsläger som var planerade i maj-juli är strukna eller framflyttade.

Vi har haft enstaka logigäster, någon lägerskola i maj. Ett dagläger i början på juni är planerat. Efter midsommar kommer två konfaläger från Skåne och vi planerar för vårt eget konfirmandläger i juli med en hel del förändringar. 

Däremot marknadsförde vi Catering till Påsk och Valborg utan minimiantal. Det blev succé, 220 påskbufféer och 270 valborgsmenyer. Så tacksamma till alla som stöttade oss i detta och att vi även kunde glädja många i ”karantänen”.

Samtidigt som pandemin bröt ut hade vi planerat att renovera äldre delen av huvudbyggnaden för att uppfylla brandmyndighetens krav på boende och verksamhet. Detta innebär: gipsning av tak och väggar, både på boenderum och en del allmänna lokaler, ny ventilation och nytt brandlarm.                                               Mitt i allt detta ser vi dock Guds ledning, för det har blivit mer arbete än vi tänkt oss. Vi behöver inte städa så noggrant och iordningställa lokaler för några gäster, vilket är ett stort plus.

På minussidan måste jag nämna att vi saknar så många från den ideella gruppen (70+), vilka inte får komma och hjälpa oss just nu. 

Hur har det påverkat ekonmin?

Ekonomiskt har det drabbat oss mycket hårt. Med ett fåtal intäkter och ett kapital i aktier som rasade totalt så försvann möjligheten att ta av egna medel. Vi har lånat upp en del men det räcker tyvärr inte. Dessutom har vi vädjat i medlemsbrev att vi tacksamt tar emot gåvor och/eller medlemslån för att klara av situationen. 

Några av den ordinarie styrkan är permitterad april- juni. Vi övriga spacklar, målar och återställer efter hantverkarna. 

Har ni infört några nya rutiner eller dylikt utifrån smittorisken? 

Catering av maten till de grupper vi haft hitintills. Längre fram blir det flera måltidstider och bordsservering i större utsträckning. Utökad städning och obligatorisk handtvätt före inträde i matsalen. Håller på att iordningställa ett dokument för utskick till gäster som kommer i sommar.

Vad önskar ni förmedla till medlemmarna i er gårdsförening och till EFS som rörelse? 

Stort tack för alla förböner och omsorg om oss. Tacksam för gåvor som jag nämnde tidigare. Det jag som verksamhetchef fått lära mig denna tid är att släppa kontrollen – Gud har den.

Ett bibelord som burit mig:
Förbarma dig Gud, förbarma dig. Jag flyr till dig, i dina vingars skugga tar jag min tillflykt, tills faran har dragit förbi.  Ps 57:2

www.efsgarden.com

Höllviksstrand

Veronica Öjfelth 
Svartdahl

Hur har de rådande omständigheterna påverkat er verksamhet? Hur ser situationen ut idag?

Corona pandemin har kommit som ett hårt slag mot vår verksamhet denna vår och även nu i början på sommaren. I princip alla grupper från och med mars månad har bokat av sina evenemang fram till augusti månad. Av den anledningen har vi valt att permittera alla våra anställda, som nu jobbar 40%. 

Har ni infört några nya rutiner eller dylikt utifrån smittorisken? 

Vi har  anpassat gårdens städrutiner och vår servering så att dem lever upp till alla riktlinjer som krävs för att hindra smittspridning. 

Eftersom vi just nu inte kan samla mer än 50 personer, har vi fått tänka om kring vårt sommarprogram, och satsar på flera tillfällen med bön och andakt i vårt kapell mellan 21 juni och 7 augusti så att vi sprider ut besökarna.

Vad önskar ni förmedla till medlemmarna i er gårdsförening och till EFS som rörelse? 

Trots den speciella situation vi befinner oss i, är vi fulla av förväntan inför  sommaren! 

Nytt för i år är att den  12 juni öppnar Cafè – Höllviksstrand i samarbete med Farmor Idas Cafè från Vellingeblomman! I vår trädgård finns det gott om både plats och havsutsikt- så social distansering blir inga problem! I år bjuds även på Farmor Idas hemmagjorda italienska glass, enklare lunch alternativ och goda bakverk från deras eget bageri!

Vi kommer att ha Maria Smeds på gården som kaplan mellan den 7 – 21 september, och även Kristoffer Lignell kommer att vara kaplan på gården under vecka 28. Vår bön är att människor skall passa på att semestra hemma i år, och att de skall hitta till vår gård för att vila, njuta av sol och bad, delta i gårdens andaktsliv och, kanske passa på att få ett samtal med vår präst.

Vi kommer även att ha två familjedagar där vi kommer att ha familjeandakt med tipsrunda och gratis glass till alla barn!

 www.hollviksstrand.se