Bönens barn

text: Stefan Svensson bild: Kristoffer Lignell

Vad är det som får våra barn att vilja tro på Gud och följa Jesus Kristus? Ja, det är en tiotusenkronorsfråga, som ändock kanske kan få några hållbara svar.

När jag läste på Universitetet i Uppsala jämte pastorsutbildningen på Johannelund, var en av de många intressanta kurserna religionspsykologi. Vi läste bland annat en bok av professor Hjalmar Sundén ”Religionspsykologi – problem och metoder”. I boken redogör Sundén för en undersökning han gjort om när barn blir varse en Gud. Han beskriver det som en erfarenhet som barnet gör när det ber med sin mor eller far, och som sakta växer fram under dessa böneerfarenheter. 

Jag tror jag kan stämma in i erfarenheten för min egen del, på så sätt att Gud blev den självklara lyssnaren varje dag vid morgonbönen i vårt hem, såväl som vid aftonbönen. Den absolut starkaste erfarenheten fick jag den kväll då vi hade nåtts av budet att min mosters man hade omkommit i Etiopien efter en månads äktenskap. Då ropade mina föräldrar till Gud om förbarmande och nåd för min moster, men det var säkert också en bön om att något förstå begreppet ”Vad är meningen med det här?” Den erfarenheten har etsat sig fast.

När jag i 14-årsåldern fick komma på konfirmationsläger, var det för lägerledningen en självklar del i lägret att det lystes ut en bönestund varje eftermiddag, på knä, i Ringamålagårdens samlingssal. Ovant för de flesta av oss, men ganska betydelsefullt, måste jag säga. Jag fick lämna mig åt Gud på nytt, och tycker själv det var en god vana.

Det har varit helt naturligt för min fru och mig att vi bett med och för våra barn, varje kväll från det att de kom hem från BB, ända in i mellanstadiet/början av högstadiet. Det har inte varit märkvärdigt, men en naturlig del av barnens uppväxt, som jag tror haft betydelse.

Vad vill jag säga med detta? Inte ”titta så bra vi är”, utan ”fatta mod”, lär era barn, ungdomar och grannar att bönen är en reell verklighet och med en daglig vana kommer man långt. 

Vi behöver uppmuntra varandra till den regelbundna bönen som med Andens hjälp skapar Gudsbilden i oss.

Led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal”. Ordsp. 22:6

Stefan Svensson är vikarierande regional missionsledare i EFS Sydsverige