Välkomnande av Lennart Albertsson

text och bild: Kristoffer Lignell

På grund av pandemin har det inte varit möjligt att officiellt välkomna regionens nya missionsledare Lennart Albertsson förrän nu. Söndagen den 22 augusti välkomnades han högtidligt i gudstjänsten i EFS-kyrkan i Ängelholm med bibelord och förbön. 

Själva välkomnadet bestod i att missionsföreståndare Kerstin Oderhem frågade Lennart om han var villig att arbeta för EFS vision och i linje med EFS stadgar och grunddokument. Som tur var fick hon ett jakande svar. Det var dock på håret att Lennart välkomnades som missionledare i EFS i Sydöstsverige, en region där Kerstin själv varit distriktsföreståndare. Som tur var kom hon på sig själv och ändrade detta. Sedan följde en rad bibelord som lästes av utvalda personer från regionen. På detta följde en stund av förbön av de församlade som leddes framifrån och eftet det några kortare tal och en hälsning från biskop Johan Tyrberg i Lunds stift. Stunden avslutade Lennart själv genom att framföra sången  Beautiful City från musikalen Godspell med budskapet att detta bara är början på vad Gud vill göra i vår region och vår värld. 

Efter välkomnandet fortlöpte gudstjänsten där David Castor från Norea Sverige predikade och celebrerade nattvarden.