Åsljunga 2023

Lättsamhet och djup. Malin Olsson, en av ledarna på årets konfaläger i Åsljunga, beskriver lägret som en unik blandning av lek, bus och djupa livsfrågor. 

Nervösa och taggade anlände trettiofyra konfirmander, fyra faddrar och sex ledare till EFS-gården i Åsljunga, i mitten av juni. Konfirmanderna bildade snabbt en fin gemenskap och i början rörde de sig som grupp, alla gjorde allt tillsammans. Med en bra mix av lektioner, aktiviteter, god mat och bad fick vi fina dagar tillsammans. 

Det är en förmån att få följa ungdomar så nära inpå under tre veckor. Det händer mycket i deras liv och vi fick se dem växa, både som människor och i sin tro. Konfirmationsläger är unika, i hur en stor portion lek och bus hastigt blandas med djupa samtal och livsfrågor. Vi ledare pratade mycket om att skapa en trygg miljö, där ungdomarna får känna sig sedda, älskade och frimodiga. Gemenskapen var stark under lägret och många nya vänskapsband knöts.

Och så det där med bus… Vi hittade tjejernas godis i flaggstången, ledarnas skor ihopknutna och hängandes från balkongen, fiskhuvud i toaletten och självklart alldeles för många på samma rum mitt i natten.

Årets besöksdag var välbesökt och åhörarna bjöds på sång och musik, film, skapande, dans och drama. Samtliga stationer handlade om hur Jesus berör, då som nu. Det fanns mycket talang och redovisningen blev superfin. Efter god mat och efterrätt hade vi föräldraträff för att dela med oss av våra reflektioner om vad som händer på ett läger, men också funderingar på hur man fortsätter hemma. Under tiden gjorde konfirmanderna sig redo för ett missionslopp. Deltagarna gick frimodigt in för uppgiften och konfirmander, faddrar och ledare sprang utklädda till Jesus och hans tolv lärjungar, Super Mario, superhjältar och mycket mer. En del sprang med fötterna ihopknutna, andra kröp och vissa dansade. Glatt påhejade av nära och kära samlade konfirmanderna in runt 22 000 kronor till EFS projekt i Tanzania.

Vi tackar för alla förböner och ser tillbaka på en sommar som ännu en gång fick bygga upp och trygga nya ungdomar. Tack Gud för konfaläger!

Text: Malin Olsson
Bild: Axel Hörestrand