Ögon som ser

De små barnen springer omkring i glasgången. Bebisarna ligger färdigklädda i sina vagnar. Det är stoj och stim. Vissa av barnen är väldigt glada och har mycket spring i benen medan andra känner av att det är dags att fylla på energi med lite lunch. Mitt i allt detta står Jenny Fägerstrand, barnledare i Lerbergets samarbetskyrka, med ett leende på läpparna och med ett lugn som smittar. Öppna förskolan i Lerberget är slut för dagen.

Sedan fem år tillbaka arbetar Jenny i den kyrka som hon själv är uppvuxen i och som fortfarande är hennes hemförsamling. Innan dess har Jenny provat på många olika saker i livet. Allt ifrån att vara au-pair i England till diakoniassistent och säljare. Det verkar som om Jenny nu verkligen har prickat rätt!

Hon älskar sitt arbete och sin församling, det är tydligt. Hon har ovanligt seende ögon. Hon ser de som kommer till öppna förskolan, hon ser sina församlingsmedlemmar. Hon ser det som är bra i sin kyrka. Hon ser den potential till att växa som finns. Hon ser människor.

Öppna förskolan är öppen för alla ett flertal gånger i veckan och en av dagarna i veckan har Jenny även en upptäckargrupp för de som är i åldern 3-5 år. Det är ofta full rulle!

– Lerbergets kyrka ligger strategiskt bra, säger Jenny. Kyrkan mitt i byn stämmer verkligen. Vi är granne med skolan och all bebyggelse ligger just om knuten. Kyrkan har lyckats att bli en narturlig del av byn.

Att så är fallet märks inte minst på öppna förskolan där Jenny får möjlighet att träffa många olika människor med olika bakgrund och olika livsstilar.

– Det är fantastiskt att få följa en familj under en period i livet, säger Jenny. De är ju också så att man hjälper till att bryta ner fördomar om kyrkan och om hur kristna människor är. Här på öppna förskolan är trösklarna låga, det leder till att barnen kommer med i andra grupper när det blir äldre. Det kan också vara så att steget till kyrkan är lättare när det bränner till i livet, i svåra stunder.

Under detta läsår har Jenny även funnits med, tillsammans med pedagogen Sara Ivarsson, på onsdagarna då kyrkan fylls av barn i det som kallas för Testpatrullen (åk 2-3) och Kidz (åk F-1). Med närmare 50 barn dessa eftermiddagar är tempot högt.

– Det är så roligt att finnas med i detta och jag ser en hel del av de barn som funnits med på öppna förskolan komma med i dessa grupper, säger Jenny. Det är bra med en ledare som de känner igen och redan känner en trygghet med.

Jenny själv är inte uppvuxen i en kristen familj men hennes mamma satte henne i barnkören när hon var liten. Detta ledde vidare till andra grupper i kyrkan och det ledde också fram till en stark tro på Jesus:

20160314_123327  – Under de tidiga tonåren, innan konfirmationen, var jag med i en grupp som kom att betyda väldigt mycket för mig, säger Jenny med ett leende. Våra ledare Tommy Söderstjerna och Eje Ivarsson var galna!

Jenny skrattar till åt minnet och fortsätter:

– De hittade på så mycket roliga saker men de skapade också en nyfikenhet hos mig. Det var under den här tiden jag funderade en hel del och i och med konfirmationen ett par år senare växte min tro fram.

Lerbergets kyrkas ungdomsgrupper var vida kända under början av 90-talet. Kyrkan var en naturlig plats att vara på, på fredagskvällarna men även på lördagarna. Fredagarna hade inriktning på sport och det var lätt att bjuda med kompisar. Lördagarna var mer klassiska UG-kvällar.  Man fick vägar fram till tron och man fick tid att i lugn och ro upptäcka Jesus. Den gemenskapen har format många som idag själva är föräldrar.

– Min längtan är att mina pojkar ska få en lika fin ungdomstid i kyrkan, säger Jenny. Potentialen finns. Vi har många barn i 8-10 års ålder nu och våra familjekvällar växer, i fredags var vi 60 personer som åt pizza här!

Det är tydligt att Jenny brinner för sitt arbete och sin församling. Hon skulle strida för den med hela sitt hjärta om det var nödvändigt. Jenny blir väldigt levande när hon berättar om arbetet men även om församlingen som är hennes hem. Så det är nog så, Jenny har hittat helt rätt!

Text:  Helena Eriksson
Foto: Sara Ivarsson