Västerkyrkan fyller 50 år – då blir det fest!

I början av 60-talet började EFS-föreningen i Hässleholm fundera på att bygga nytt. Diskussioner om ett samarbete med Svenska kyrkan tog sin början. Gillis Lindell, som var medlem i EFS, hade tankar om en samarbetskyrka. Dåvarande biskop, Martin Lindström, var mycket positiv och 1966 slog man upp portarna förlandets andra samarbetskyrka, Västerkyrkan.

20160518_111511

Elisabeth Fäldt och Bertil Hyllstam berättar om den resa Västerkyrkan har gjort under de senaste 50 åren.

– Tanken på en samarbetskyrka med Svenskakyrkan slog ner som en bomb, berättar Bertil. Hur skulle det gå till?

Prosten HB Hammar satt med i en samarbetskommitté på riksplanet tillsammans med Torsten Nilsson . Eftersom EFS inte vill avslöja samarbetsplanerna, vände vi oss till HB Hammar som över en kopp kaffe avslöjade de uppdragna riktlinjerna. Även biskopen var entusiastiska och därefter påbörjades samtalet på allvar. Det fanns redan en samarbetskyrka i Sätra så man var inte helt ovan vid tanken.

Ivar Johansson var först EFS präst men läste vidare till präst i Svenska kyrkan. Han kom till att sätta en stämpel och en stämning på Västerkyrkan som även i dag lever kvar. Under åren har man lärt sig att samarbeta och för närvarande är det inga problem. Numera kommer alla präster i Hässleholms församling någon gång under året till kyrkan även om Inge Wahlquist är den som har sin fasta plats i Västerkyrkan.

– Det var härliga år i början, säger Bertil. Nybyggarandan var stark och engagemanget stort.

Elisabeth menar att just dessa ord än i dag är ledord för kyrkan; nybyggaranda, engagemang och öppenhet.

Varje söndag samlas församlingen till gudstjänst med efterföljande kaffe.

– Kaffet är viktigt, menar Elisabeth. Att erbjuda kyrkkaffe har ökat gemenskapen och sammanhållningen rejält. En gång i månaden ha vi dessutom predikosamtal runt kyrkfikat.

Varje söndag erbjuder man även söndagsskola och man arbetar med Skatten. I söndagsskolerummet finns en avancerad modell av Jerusalem i papier maché. Övre salen, Golgata och andra viktiga landmärken finns med. Det är tydligt att kreativiteten i församlingen är stor.

– En av våra medlemmar är reporter på Sveriges radio, berättar Elisabeth med ett leende. På Palmsöndagen dök han upp i full radiomundering och intervjuade åsnan som bar Jesus in i Jerusalem. Vi har en grupp som kallar sig Kryddgruppen som då och då sätter upp drama till gudstjänsterna.

IMG_2748

Man byggde ut kyrkan 2001. Då fick man större kontor, fler toaletter och man kunde öppna upp foajén till en större yta. Kyrkan blev även handikappanpassad med bland annat en hiss. Man har också förberett för den dagen man behöver bygga ut kyrksalen.

– Ritningarna finns, säger Bertil. Allt är klart!

Inför 50-års jubiléet har man tillsatt en kommitté som planerar för en festlig helg. Festligheterna äger rum den 17-18 september. Man börjar med en ”Minnenas afton” på lördagens kväll. Här kan alla som har något spännande att berätta eller visa möjlighet att göra så. Kvällen kommer att innehålla en hel del musik och bland annat kommer Ivar Johanssons döttrar, Ulla-Britt och Anna-Lena, och medverkar med sång.

På söndagen blir det högtidligt värre! Då firas högmässa där Inge Walhlquist, missionsföreståndare Stefan Holmström och biskop Johan Tyrberg medverkar.  Anna-Maria Hedström, som tidigare arbetade som musiker i Västerkyrkan skriver även musik just för detta jubileum. Efter högmässan samlas man till lunch följt av en avslutande och framåtblickande samling kl 14.00.

Om man vill medverka i ”Minnenas afton” med anekdoter, bilder, film eller annat, anmäl detta till Chatarina Caesar, chatarina.caesar@telia.com 070-313 17 60, eller Karin Mårtensson, akarinm@hotmail.com 070-360 15 04.  Anmälan till söndagens lunch görs senast den 1 september till församlingsexpeditionen, 0451- 77 62 00 eller hassleholm@svenskakyrkan.se.

Om man vill läsa mer om Västerkyrkans historia kan man göra så i den bok som Bertil Hyllstam har skrivit. Den kommer att säljas i Västerkyrkan till ett reducerat pris under jubileumshelgen.

Text: Helena Eriksson
Foto: Bertil Hyllstam, Elisabeth Fäldt, Helen Johansson, Helena Eriksson