Att inspirera till mod

– Att få stärka gemenskapen i vårt distrikt, att få hjälpas åt att inspirera och uppmuntra varandra som församlingar och föreningar är en viktig del av verksamhetsutskottets arbete, säger Patrik Bratt som är en av utskottets medlemmar.

När Patrik började sin tjänst som pastor i Jämjö i Blekinge kände han att Jämjö låg långt bort från övriga gemenskapen i distriktet. Han valde att sitta med i utskottet för att dels få reda på vad som händer dels för att kunna påverka vad som kan öka gemenskapen.

– Det är viktigt att vi håller ihop i en enhet och inte blir som sateliter i ensamhet, säger Patrik. Hur jobbar vi med det?

Utskottet har som uppgift att förbereda och genomföra EFS Sydsveriges årsmöte och är även konferensledning inför Riktad 2016.

– Utskottet jobbar också med analys och strategi kring nysatsningsarbetet, säger Håkan Lindberg, distriktsföreståndare och medlem i utskottet. Vi funderar kring hur och var vi ska nysatsa.

En annan viktig uppgift är att hjälpa de små föreningarna att hitta vägar för sin verksamhet.

– Vi vill vara ett starkt distrikt som är aktivt, säger Magnus Håkansson, ordförande i utskottet. Vi vill stötta och finnas till för föreningarna i det som de behöver hjälp med.

Magnus väljer att sitta med i både styrelsen och verksamhetsutskottet då han vill göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd. Det är grunden i hans engagemang.

– Att kunna få vara med och påverka och hjälpa till är stort och viktigt, säger Magnus. I vårt nysatsningsarbete kan vi inte säga till någon att starta en verksamhet. Det måste komma underifrån. Vårt arbete är att inspirera till mod att våga starta nytt.

Något som tydligt är viktigt för utskottsmedlemmarna är enheten i distriktet. Man vill öppna upp för att det kan få finnas flera EFS-föreningar i en och samma stad utan att konkurens finns. Det kan vara så att olika föreningar har olika inriktningar helt enkelt. Det ska inte behöva vara så svårt, menar man.

– Jag önskar att vi ska få ett närmare samarbete med Salt Sydsverige, att vi kan arbeta axel mot axel med dem när det kommer till nysatsningar, fortsätter Håkan. Salt Sydsverige kan hjälpa oss att tänka outside the box, utanför de vägar vi brukar gå.

I höst återupptar EFS Sydsverige sitt konferensarbete som numera går under namnet Riktad 2016. Konferensen kommer att äga rum på Glimåkra folkhögskola och ett riktigt fint startfält av talare är kallade.

Man menar att vi behöver ha ett par mötesplatser per år. Nu är det årsmötet på våren och så blir det konferensen på hösten. Förhoppningen är att Riktad kommer att kunna erbjudas varje år.

Under årets konferens kommer även Salt Sydsverige finnas med som arrangör och därmed blir det även en barnkonferens.

– Vi hoppas kunna få till något riktigt roligt och viktigt åt barnen men även där tonåringar och ungdomar kan få finnas med som ledare, säger Anton Åkesson, ordförande Salt Sydsverige.

Verksamhetsutskottet behöver fler som är intresserade av de frågor som utskottet arbetar med. Man längtar efter fler som vill engagera sig för EFS Sydsverige arbete och som vill satsa.

– Tanken är att vi ska step up lite, säger Håkan. Vi måste förtydliga vad EFS Sydsverige står för, visa vilka frågor som är de viktiga och vilka frågor som är mindre viktiga. Vi behöver spetsa budskapet.

Utskottet längtar efter att se nya EFS-grupper formas i vårt distrikt. Att se att kallelsen för att nyetablera ökar. Håkan har till och med en specifik dröm för EFS Sydsverige; att inom tio år ha 20 nya gemenskaper i distriktet.  Gemenskaper som fungerar med stöd från EFS Sydsverige men även från andra föreningar. Det borde inte vara omöjligt. Med enhet och stark gemenskap i Jesu namn är allt möjligt.

Utskottet önskar ha fler medlemmar till detta väldigt viktiga arbete. Om det låter som något som du vill finnas med i, kontakta expeditionen, 0451 38 80 70 eller info@efssyd.org

Text och foto: Helena Eriksson