Mötet med människor

När han pratar om kyrkan i Sverige är han otroligt engagerad. Hela hans kroppsspråk visar på att detta är något väldigt viktigt för honom. Han rör sig ständigt och leendet är aldrig långt borta. Han trivs i mötet med människor, han trivs i det sammanhang som kyrkan är. Passionen för att människor ska finna ett andligt hem och därmed finna Jesus Kristus är stor.

Richard Svensson arbetar som församlingscoach. Det betyder att han är ofta på resande fot och besöker församlingar både i Sverige och utomlands. Han har tre grundstommar som han arbetar med. Den första är församlingsplantering enligt den så kallade M4-modellen. Han arbetar alltså med team som ska plantera församlingar framöver. Han guidar och leder dem från vision till verklighet. Den andra är att Richard är ute och inspirerar församlingar:

– Jag arbetar med församlingscoaching, säger Richard. Under ett till ett och ett halvt år jobbar jag tillsammans med ledarskapet i en församling inom de områden som man önskar få hjälp med.

Den tredje grundstommen är att sedan ett år är Richard arvoderad till 25 % som inspiratör i EFS-kyrkan i Hörby:

– EFS-kyrkan har varit en nära vän till mig sedan början av 90-talet då jag arbetade som pastor i Sionförsamlingen i Hörby, säger Richard. När EFS-kyrkan blev utan präst började jag predikade där ungefär en gång i månaden och det ena ledde till det andra och nu finns jag med kontinuerligt.

Richard ser en enorm potential i människorna i EFS-kyrkan i Hörby:

– De har en attityd som är positiv och framåt, säger han med ett leende. De vill se mer.

Han menar att det finns en historia av karismatik och rörelse i församlingen och det präglar dem än idag. Människor kommer till tro, kyrkan växer, fler och fler kommer på gudstjänst.

– Det långsiktiga målet är att bygga en kyrka för kommande generationer, säger Richard. Vi måste vara långsiktiga i vårt arbete. Den vision vi har arbetat fram är ”En kyrka som förändrar världen”. Det kan låta stort och svårt men vi vill verkligen förändra den värld vi finns i.

Robin Ewers, ordförande i EFS-kyrkan, anser att det har betytt mycket för församlingen att kunna ha Richard på 25 %.

240258_10150178502279397_1134311_o– Han har varit med och tagit fram den nya visionen, säger Robin. När han undervisar gör han det med visionen som grund och på vis kan den förankras. Det är möjligt eftersom vi har kontinuiteten.

Robin menar också att Richard har en väldig känsla för vem som är på plats och har en förmåga och en känsla att anpassa undervisningen så den passar sammanhanget.

Robin fortsätter:

– Richard reser mycket i sin tjänst, både inom Sverige men även utomlands, som församlingscoach och undervisare, säger Robin. Den erfarenhet han får av att möta församlingsledare i olika sammanhang och olika delar av världen tar han med sig hem till oss i Hörby!

Richard har många bollar i luften samtidigt med alla sina uppdrag. Det fungerar för det mesta tycker han. Som hos de flesta är det mer eller mindre hektiskt i olika perioder. Man ska få ihop familjen, som består av fru och tre barn, med arbete, det handlar om helheten.

– Mitt arbete fungerar eftersom jag trivs i mötet med människor, säger Richard tankfullt.

Under tonåren fick Richard sin kallelse till tjänst i kyrkan. Han förstod att han skulle predika och jobba i kyrkan men han kunde inte definiera hur. När han var en 16-17 år satt han en kväll på gudstjänst i sin hemförsamling i Pingstkyrkan i Landskrona och lyssnade på predikan. Pastorn avslutar sin predikan med att säga: ”jag vet inte varför jag ska läsa detta bibelord men nu gör jag det”. Det var Lukas 4:18 Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet.

– De orden landade i mig, säger Richard. Det han läste definierade mitt liv och min kallelse. Det här är ”mitt” bibelord. De har alltid uppmuntra och inspirerat mig.

Richard arbetade som pastor och föreståndare i en Pingstförsamling och trivdes bra med det. Men han kom till en punkt då han insåg att han var bättre som nummer två än att vara den som stod längst fram på plattformen.

– Jag insåg att jag är bättre på att backa upp andra, säger Richard med ett stort leende. Jag började fundera på om min livsuppgift var att stå bakom, att guida och leda andra till att komma fram så församlingar och gemenskaper kan växa.

Mycket riktigt verkar Richard ha hittat rätt. Gud har fört hans arbete framåt, dörrar har öppnats vilket har lett till det ena och till det andra.

– Ibland kan jag sitta i ett sammanhang och undra hur jag hamnade här, säger Richard med ett litet skratt. Det jag sysslar med ger mig stor tillfredställelse och glädje.

Med uppdrag ifrån Skåne till Göteborg och Stockholm men även Finland, där han sedan 2003 har arbetat med en massiv förändringsprocess inom finska frikyrkan och andra delar av världen, får Richards gåvor verkligen komma fram. Man kan tydligt se att han når fram med sina tankar och att han får igång en dialog som är nödvändig. Richard ser verkligen ut att ha hittat rätt i sin kallelse. Passionen för att människor ska finna ett andligt hem och därmed finna Jesus Kristus är stor.

Text: Helena Eriksson
Foto: Privat