Riktad 2016

Att komma samman. Att inspireras. Att utmanas, stärkas och byggas upp. Att i enhet lovsjunga, ära och lyfta upp Jesus Kristus. Det är vad EFS Sydsverige och Salt Sydsveriges konferenssatsning Riktad handlar om. Att komma samman inför Honom.

Efter årskonferensen i Hässleholm 2014 är man redo för en distriktskonferens i Sydsverige. Verksamhetsutskottet ville återuppta den goda traditionen med konferenser som redan finns i distriktet. Man vill helt enkelt skapa tillfälle för oss i Sydsverige att mötas.

Därför har man det senaste halvåret arbetat med att få fram en vision och en struktur för dagarna. Temat för dagarna är Dessa mina minsta och många olika inriktningar kommer att erbjudas.

Det kommer att bli tre stora samlingar, fredagens kväll, lördagens förmiddag samt lördagens kväll. Malin Jarbo ansvarar för att få ihop gudstjänsterna med allt vad det innebär; teknik, lovsångsteam, mötesledare, kreativa inslag och ordningen.

20160915_073352– Jag har stora förväntningar inför konferensen, säger Malin. Detta att vi i Sydsverige kommer samman är viktigt. Min förhoppning med gudstjänsterna är att det ska bli fantastiska möten, möte med Gud men även möte med människor.

Malin menar att vi kommer från olika sammanhang med olika sätt att fira gudstjänst på men att här på Riktad 2016 får vi mötas i enhet, tillsammans inför den levande guden själv.

– Det handlar ju inte om oss, säger Malin. Det handlar om Han som skapat himmel och jord!

Andreas Åkesson, ursprungligen från Örkelljunga numera Ängelholm, kommer att leda lovsången. Andreas är en exceptionellt duktig musiker som har Jesus som centrum i sitt liv.

– Andreas fokus är på att leda människor inför Gud, säger Malin. Han är inte fixerad vid ett speciellt sätt andreaseller en speciell musikstil. Det viktiga för honom är hjärtat. Han är också duktig på att hitta musiker med samma fokus.

Mötesledare är  Sara Engström och Jona Albertsson, som kommer att med sina stora personligheter sätta prägel och god stämning på gudstjänsterna.

Under lördagens eftermiddag erbjuds olika seminarier. Spännande talare har med glädje tackat ja till att få finnas med under Riktad 2016. Jonas och Victoria Nordén är tillbaka i Skåne efter många år i Norrland och Etiopien. De kommer att dela med sig av sina år som missionärer och även prata om hur vi kan omsätta tankar och idéer som man använder i Etiopiska församlingar till vår svenska kyrka.

Magnus Persson, grundare och pastor av United-kyrkan i Malmö, är en spännande person som vi kunnat läsa mycket om i Budbäraren och i andra tidningar på sista tiden. En god Lutherkännare med en lite annorlunda predikostil. Han kommer att hålla i ett seminarium men även predika på lördagskvällens gudstjänst. Läs artikeln i Budbäraren här.

Läs mer på EFS Sydsveriges hemsida om övriga talare och seminarier.

Naturligtvis blir det en barnkonferens också! På kvällarnas gudstjänster blir det filmvisning och ingen anmälan behövs för detta. Under lördagen blir det skojigheter i Jesu anda för alla barn. På lördagens förmiddag erbjuds en ledarskola för dem som är i Light-ålder, de som går i årskurs 6-8. Under eftermiddagen får de praktisera sitt ledarskap på barnkonferensen. Barnen som kommer att medverka på barnkonferensen måste anmälas och det kan man göra här:

Redan under fredagen samlas de anställda i distriktet för en medarbetardag men denna dag är öppen för alla. Rebecca Cada som är utbildad processkonsult, projektledare och Kaospilot, leder oss i en aktiv workshop där vi får lära oss mer om ledarskap och innovation. Tanken är att vi kommer att lära av varandra och uppmuntras till att ta aktiva steg framåt. En spännande dag där praktik och teori förenas.

För dem som vill finns det möjlighet att övernatta på folkhögskolan och alla måltider kan även köpas där. Dock måste man anmäla detta senast den 27 oktober som är sista anmälningsdag för konferensen. Gudstjänsterna på kvällarna är öppna för alla och ingen anmälan krävs.

Två härliga dagar av gemenskap, möten, inspiration och utmaningar väntar. Dagar som stärker oss, som uppmuntrar oss att åka tillbaka till våra lokala församlingar brinnande för Guds rike! Välkommen till Riktad 2016!

Läser mer och anmäl här.