Gud använder vem han vill

”Det skall komma en tid då jag utgjuter min Ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera, Era gamla män skall ha drömmar, era unga män se syner.”  Joel 2:28

År 2014 blev jag drabbad av en gammal mans dröm. Av en ”tillfällighet” fick jag åka och ha en betraktelse på ett äldreboende. Efter andakten satt jag och fikade med två herrar. Under samtalet stack en mening ut, ”Det kommer att bli många människor i kyrkan.”         Denna mening etsade sig fast hos mig. På vägen tillbaka var jag djupt berör av mannens uttalande. Där i bilen kom Joel 2 till mig, ”att gamla män ska ha drömmar” och det följdes av uppmaningen: ”Skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ur arbetare till sin skörd.” (Matt 9:37-38)

Från den dagen, ber jag om skördearbetare och efter hand har också bönen utvecklats till att andliga mödrar och fäder skall se och förstå sin kallelse att ha omsorg om den som var fången, sargad, slagen och blind men som kommer på fötter och får ett hjärta som vill följa och formas av Jesus.

O vad jag längtar efter att få se denna skörd i våra bygder och i vårt älskade land. Nu och då hör jag vittnesbörden om unga och äldre som finner meningen med livet här i Helsingborg. Men den äldre mannens och min dröm omfattar många, många fler som likt den förlorade sonen vänder om hem och blir mottagen och på djupet förvandlad av Kärleken som inte går att beskriva med ord.

John Wesley sa, ”det tycks som att Gud gör inget på jorden som inte hans barn har bett Honom om.” Han har valt att ha oss med på banan för det som han sedan kommer att göra.

Namnet Jesus är starkare än någon annan kraft i universum. Det namnet får hela andevärlden att bäva och gör det omöjliga fullt möjligt. Bön i det namnet är inte begränsat av tid och rum vilket vi kan läsa en hel del om i Apostlagärningarna. Samma bönens kraft kan lösa ”bojor” av olika slag och ge frihet idag. För Jesus löste ut den möjligheten på korset. Därför låta jag den gamle mannens dröm drabba mig och inte ge upp. Välkommen med i rörelsen av drabbade!

Text: Allan Sjöstedt
Foto: Anna Nilsson