Förstår jag det jag tror mig veta?

Här hemma i vår församling i EFS-kyrkan i Hörby så har vi under en tid träffats i ett smågruppssammanhang som vi har kallat 100% JESUS. En torsdagskväll varannan vecka har det varit denna termin. Vi har varit 15-20 st och det har inneburit undervisning i helgrupp för att sedan i mindre grupper få möjlighet att prata om det som vi hört. Spännande och berikande tycker jag.

För någon gång sedan undervisade Richard Svensson oss och pratade om tre viktiga ingredienser i mitt lärjungaskap utifrån, Ordspråkboken 24 : 3-4.
Kunskap, förståelsen av kunskapen och vishet att använda den och leva efter den på ett rätt sätt. Jag har sen dess funderat en del kring det.

Så viktigt det är att min kunskapskälla får vara Guds ord. För många av oss har vi på olika sätt genom åren fått ta del av denna kunskap på olika sätt. Många har lyssnat på ett otal predikningar under årens lopp och till det ska läggas all egen bibelläsning – och det är viktigt och bra. Men lika viktigt blir att det inte bara stannar där utan att det får landa i en förståelse för det jag hör och läser. Att förstå att det är på riktigt och gäller mig.
Kunskapen i sig kan väl vara bra att ha men kommer jag aldrig till insikt om vad den betyder så är den inte så mycket värd. Då riskerar det mest att bli tomma ord och floskler. Och för det tredje att jag i vishet får ge vidare av min förståelse av den kunskap jag fått till mig.

Jag måste nog tyvärr säga att det i mitt liv finns stora utrymmen till förbättring på detta område. Det är inte så att jag anklagar mig för att jag inte klarar av att leva upp till det jag önskar i mitt liv som lärjunge till Jesus, det tror jag inte är speciellt konstruktivt, mer destruktivt. Men att fundera över vad det skulle innebära om jag förstod lite mer av den kunskap som jag genom åren i kyrkan har fått ta del av triggar mig. Min längtan är ju att få bli mer lik Jesus.
Så vad skulle vara annorlunda i mitt liv om jag förstod vad det innebar att ”Gud har välsignat mig med all den andliga välsignelse som i Kristus finns i himlen” Ef 1:3. Ett tips – fundera över det.

Eller, vad skulle konsekvensen i mitt lärjungaskap vara om jag på allvar förstod och tog till mig ”att så högt älskade Gud världen att sände sin son för att var och en som tror inte ska gå förlorad utan ha ett evigt liv” Joh 3:16. Både när det gäller det stora och härliga, i att vara älskad av levande Gud och hoppet han kallat oss till, men också när det gäller allvaret, dels för egen del men absolut också för människor i min omgivning.

Hur skulle mitt sätt att leva se ut om jag förstod kunskapen jag har om hur Jesus vill att jag ska vara mot människor jag möter i min vardag. ”Det ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig”, ”Döm inte”, Älska din nästa som dig själv” och listan på uppmaningar kan göras lång.

För egen del blir min bön – Gud låt ditt ord inte bara stanna vid en teoretisk kunskap i huvudet utan hamna i en hjärtats insikt som gör att jag förstår vem du är, vem jag är i dig och din vilja med mitt liv.
Och Helig Ande, hjälp mig att på ett vist sätt ge vidare till andra människor det goda du har visat mig.

Text: Tomas Åkesson, Hörby.
Foto: