Ny organisation i EFS – distriktet blir region

EFS i Sydsveriges styrelse har tagit ett inriktningsbeslut som säger att vårt distrikt har för avsikt att gå in i EFS nya organisation 2019. Förslaget innebär i korthet att EFS-distriktet blir en region som ingår i riksorganisationen och där som en region kan fortsätta verksamheten och vara till stöd för lokalföreningarna. Den nya organisationen ger bland annat förutsättningar för att samordna resurser och kompetens kring ekonomi och administration och kan frigöra resurser för det direkta missionsarbetet. Viktigt att framhålla är att den lokala arbetsledningen och det regionala stödet till de anställda kommer att finnas kvar i regionen.

EFS årsmöte beslutade i juni om en ny organisation inom EFS och mer om vad förändringen innebär, finns presenterat på EFS hemsida på följande adress: http://www.efs.nu/efs-nya-organisationsforslag/

Styrelsen för EFS i Sydsverige har nu tillsatt en arbetsgrupp som planerar och förbereder en övergång till den nya organisationen. Styrelsen har för avsikt att lägga fram ett förslag till årsmötet i Kristianstad 7 april som har att fatta beslut i frågan.

Text: Jonas Hallabro
Foto: Helena Eriksson