När ni ger – några tankar om givande

Vi ser så mycket bra! I vårt uppdrag har vi förmånen att få en överblick över hela vårt distrikt och vi ser många glädjeämnen. Finns det något bättre än att höra hur konfirmanderna berättar om sina upplevelser och att de funnit tron på Jesus? Eller när yngre tonåringarna haft ett galet bra läger med varm gemenskap och fått växa i sin tro? Eller när hoppet strålar i barnens ögon och de lyfter varandra för det har Jesus lärt dem på lägret? Finns det något bättre än att höra om missionsföreningar och kyrkor som funnit nya vägar att nå människor, förmedla evangelium och ära Gud? Det väcker en längtan efter mer!

Vi har ju fått så otroligt mycket! Allt vad vi som människor är och har, har ju sitt ursprung i Gud, han som gett oss livet. Genom skapelsen har Gud också gett oss hela den här världen med allt vad den rymmer. Alla våra gåvor och egenskaper kommer i någon mening från Herren själv. Vi tror också att pengar och ekonomiska resurser, små som stora, är en gåva från Gud. Men med den gåvan följer också ett ansvar att förvalta och fördela dessa resurser. Vår frikostiga Gud ger oss det högsta exemplet på vad givande är när han, i Jesus Kristus, blir människa och ger sitt eget liv för oss på korset. Det främsta skälet till varför vi är kallade att ge är att vårt givande är ett gensvar på Guds kärlek.

Här formulerar Paulus det så bra att inget mer behöver sägas: ”Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Det står ju skrivet: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger säd att så och bröd att äta, han skall ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning. Ni blir rika på allt och kan visa en gränslös frikostighet, som framkallar tacksägelser till Gud när jag förmedlar gåvan.” (2 Kor 9:8-11)

När Jesus talar om våra grundläggande behov som människor återkommer han flera gånger till orden: ”Gör er inga bekymmer” (Matt 6:31, 34). En sådan vila vill alltså Gud att vi ska ha i vår syn på pengar och givande. Och jag tänker att det är först när detta löfte får bära oss som vi kan satsa på det som Herren har kallat oss till med den tro och frimodighet som han så gärna vill ge oss. Med denna frimodighet får vi också ge av de pengar som Herren har anförtrott oss. Det är ju som Paulus försäkrar: ”Min Gud skall med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov” (Fil 4:19).

”När ni ger”, säger Jesus och verkar anta att vi vill följa hans exempel och ge vi också. I våra lokala EFS-föreningar och församlingar samlar vi regelbundet in pengar till det lokala arbetet. EFS och Salts verksamhet baseras på frivilliga gåvor och insamlade medel.

EFS kallelse är att främja Kristi rikes tillväxt genom att göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd samt att hjälpa människor att leva nära honom. Allt arbete i EFS Sydsverige, Salt Sydsverige, lokalt eller distrikt, utgår från denna vision. Det är ett fantastiskt och viktigt missionsuppdrag vi står i och vi behöver hjälpas åt för att klara det.

Vi vill med detta berätta att vi behöver öka givandet till vårt arbete i EFS Sydsverige och Salt Sydsverige. Vi ser att givandet har minskat markant det senaste halvåret vilket är oroväckande. Vi ber om en extra gåva från dig och kanske kan ni ta upp en kollekt från ditt sammanhang. Vi vill passa på att rikta ett varmt och innerligt tack för alla de gåvor som kommer in. Det är mycket glädjande och hjälper oss att våga satsa vidare.

”Den som sår snålt får en snål skörd och den som sår rikligt får en riklig skörd. Var och en ska ge som han själv har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, ty Gud älskar en glad givare. Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål”. 2 Kor 9:6-8

Här kan man se hur vi ligger till ekonomiskt.

Stort tack för ert stöd!

Jonas Hallabro, distriktsföreståndare EFS Sydsverige
Göran Nilsson, distriktsekonom EFS Sydsverige