Verktyg som håller

Martin Alexandersson, som arbetat fram materialet, och Iza Jönsson, en av ledarna för kursen.

”Vi väljer att finnas med i Sänd för att vi som förening står i en förändring i och med att vår präst slutar. Vi vill fördjupa, förnya och växa som förening och ser mycket framemot Sänd och tror att det kan vara till stor hjälp.” Det är ordförande i Röke EFS, Ingrid Ivarsson. som talar. Föreningen har redan tidigt detta år beslutat att man vill ta vara på möjligheten att ta kliv framåt som förening och gruppen som ska gå är redan sammansatt.

I höst börjar EFS Sydsverige arbeta med materialet Sänd. Det är en kurs för EFS föreningar som sträcker sig över fyra terminer där man träffas fem gånger där varje träff har ett tema. Till Sänd kommer man med en grupp, som är densamma genom hela kursen, en gång per termin för att träffa ledare och handledare men även för att få tid till att processa och arbeta fram en handlingsplan för sin förening. Mellan träffarna återkopplar handledaren med grupperna en gång i månaden. En av träffarna äger rum i London. Hit åker tillsammans med andra distrikts och regioners kurser för att besöka den Anglikanska kyrkan och se deras förnyelsearbete.

Martin Alexandersson, som arbetar på EFS riks, har tillsammans med Ingrid Lundström tagit fram materialet.

– Många föreningar har efterfrågat olika material som man kan arbeta med, säger Martin. Därför valde vi att göra ett nytt material där vi har tagit det bästa av Växtkraft och Nyetableringsakademin som vi tidigare arbetade med. Vi har också tittat på annat material utanför EFS, exempelvis M4, och har fått ihop ett riktigt bra redskap för ledargrupper inom EFS.

Genom att arbeta med filmer kan man boosta föreningar regionalt och lokalt, man kan alltså nå fler än om kursen gick i Uppsala.

– I huvudsak ser man två filmer inför varje träff för att under träffarna se ytterligare två. Under varje träff, som varar ett dygn varje gång, ägna mycket tid till att be och lyssna in men även att processa och se vad det är för behov man har i sin förening, fortsätter Martin.

I filmerna medverkar EFS-profiler som är duktiga inom olika områden och man har sett till att använda sig av de bästa som finns inom EFS. Det är 16 filmer, som ingår i själva kursen men det finns även ett stort antal resursfilmer inom olika områden. Här får man se vad man som förening har för något behov och sedan ta del av vad man behöver. Det kan till exempel handla om Salt – barn och unga, om man vill starta Alpha, ledarskap eller om man är en mindre förening som behöver stöd på annat sätt.

Ingrid Lundström som även hon varit med och tagit fram materialet.

– Målgruppen för kursen är de föreningar som vill jobba med förändring och utveckling, säger Ingrid Lundström som även hon arbetar på EFS riks. Kursen är till för föreningar på landsbygden såväl som i staden, de som minskar i medlemsantal men även för dem som ökar. Man kan anpassa kursen så det passar just sin förening och sin kallelse.

Ingrid fortsätter:

– Gör man ingenting, händer ingenting. Men man ska vara beredd på att det inte kommer att vara en dans på rosor. Det krävs engagemang och vilja.

Både Martin och Ingrid tycker att det har varit roligt att arbeta fram materialet. De är glada för att kunna ge verktyg och hopp till föreningarna men även att senare få se resultatet av föreningarnas arbete.

Ingrid Ivarsson, ordförande i Röke EFS.

I Röke har man stora förhoppningar:

– Vi hoppas att gruppen som deltar ska bli inspirerade och att vi ska kunna föra det vidare ut till hela föreningen, säger Ingrid Ivarsson. Vi vill fortsätta att nå ut till människor i vår bygd och det ska bli spännande med nya verktyg.

Kursen börjar den 9-10 november och äger rum på EFS-gården i Åsljunga. För att få mer information, kontakta distriktsföreståndare Jonas Hallabro på telefon 0708-286165. Anmälan sker på EFS Sydsveriges hemsida, den hittar du här.

Text och foto: Helena Eriksson