Den evangeliserande församlingen

Gör alla folk till lärjungar.
Ibland ger Bibeln fler frågor än svar. Mordokai är ett sådant exempel. Vi finner honom i Esters bok mitt i gamla testamentet. Han är varken kung eller profet men en handlingskraftig man med en stark personlighet. Det mest beundransvärda hos honom är Gudstron. Genom hela boken står han upp för sin Gud, både i vått och tort. Trotts svåra prövningar tycks inget kunna rubba hans tro.

Mordokai lever under det Persiskariket tillsammans med sin fosterdotter Ester som med tiden blir drottning över hela riket. Det finns mycket att säga om Ester men just nu är det Mordokai som driver mig att skriva.

Frågorna som söker svar gäller hans barndom. Vi vet nämligen inte så mycket om den. Men Bibeln lämnar två ledtrådar som ger oss en bild av miljön han växte upp i.
Den första ledtråden är hans födelseort: kungariket Babylonien. Efter ett krig hade det judiska folket blivit bortförda hit som krigsbyte. Även om folket levde under uppsikt och inte kunde resa hem blev de aldrig förslavade eller fattiga under denna tid. Kejsaren som tagit folket tillät dem nämligen bo i kolonier där de fick styra sig själva. Ekonomin var god och många judar anpassade sig snart till sin nya omgivning och blev både bönder, godsägare och köpmän. Likadant var det på det andliga planet. Kejsaren tillät judarna att fritt utöva sin egen religion. Men det kan inte ha varit lätt för judarna att bevara sin gudstro i ett rike som Babylonien. I samhället fanns nämligen en uppsjö med gudar att välja mellan och många tempelplatser att tillbe dem på. Själva hade Judarna inget eget tempel att tillbe deras Gud i eftersom det stod kvar i Jerusalem. Utan tempel och präster kunde judarna därför inte leva ut sin tro som de var vana vid.

Kan det vara så att Mordokais föräldrar tillhörde den grupp judar som tillslut övergav sin gudstro för en annan gud? Namnet de gav till sin son vittnar om det. Mordokai betyder: Åt Guden Mardok och var Babyloniens populäraste gud.

Namnet säger mycket men inte allt. Det är möjligt att Mordokai också fick ett judiskt namn som vittnar om att han vuxit upp i ett religiöst hem och ärvt sin tro. Men detta är inget vi känner till utan bara spekulationer, vilket gör hans liv mer intressant tycker jag. Om vi antar att han inte växt upp i ett religiöst hem eller hade tillgång till ett tempel. Var fick han då lära sig be och höra om Gud?

Jo, under fångeskapen genomgår den judiska religionen en stor förändring. Utan tempel kunde folket inte utöva sin tro som förr. Men de judar som fortfarande ville hålla kvar vid sin tro skapade nu andra mötesplatser. Samlingarna hölls på sabbatsdagen då alla troende judar tog ledigt. Dessa möten har sedan fortsatt och är ursprunget till det vi idag kallar församlingen.

Var fick Mordokai sin starka Gudstro ifrån? Jag kan bara komma på ett svar och det är i församlingen. Det måste ha funnits en levande församling som fångade upp honom. Om det inte var hans föräldrar var det kanske en annan släkting eller vän som tog med honom. Hur det än gick till så måste det funnits en församling som öppnat Guds ord och fostrat honom till den bedjare vi möter i Esters bok.

Har du någon gång funderat på hur din gudsrelation skulle vara om du inte blivit uppfångad av en församling? En ganska allvarlig fundering men en nyttig sådan. Vi är alla barn av vår tid, Mordokai var det också. Men var kan tidens barn får höra att de också kan vara ett Guds barn? Svaret på den frågan har alltid varit den evangeliserande församlingen.

Egen reflektion:
1. Hur tror du din Gudsrelation skulle se ut om du inte blivit uppfångad av en församling?
2. Finns det någon person eller sammanhang som betytt mycket för din tro?
3. Tror du det finns människor som ser dig som en förebild och vägvisare i det kristna livet?

Text: Joel Jarbo
Foto: Jonatan Jarbo