En helg med Tomas Nygren och Martin Luther

Den 20-21 oktober arrangerades en bibelhelg i Västerkyrkan i Hässleholm. Den avgående rektorn för Johannelunds teologiska högskola, Tomas Nygren, var inbjuden talare. Tomas är lektor i systematisk teologi, hans doktorsavhandling behandlar synen på lag och evangelium hos nutida lutherska teologer. Ett annat ämne som också engagerat Tomas i arbetet är synen på kultur och hur vi kristna skall förhålla oss till omvärlden.

Tomas Nygren

På lördagskvällen höll Tomas ett föredrag delat på två delar om vad luthersk teologi och identitet kan innebära i vår tid. Kvällen inleddes med sång av Jakob Sjörén som är engagerad i Västerkyrkan och senare hälsades Tomas välkommen av EFS missionsförening i Hässleholms ordförande Erik Abrahamsson. Tomas inledde med att tala under rubriken “Vad är det att vara luthersk idag?”. På ett pedagogiskt och tydligt sätt visade Tomas hur vi som lutheraner utgår från och ständigt kommer tillbaka till talet om “lag och evangelium” och hur detta är omistligt för den lutherska identiteten.

Det verkligt avgörande för Martin Luther, som senare blev upprinnelsen till reformationen och de evangeliska samfundens framväxt är rättfärdiggörelseläran; alltså idén om att människans rättfärdighet inför Gud helt består i vad Gud har gjort för människan genom Jesus Kristus. Att 1500-talets teologiska strider om detta inte är aktuella på samma sätt idag är det ingen tvekan om. Men Tomas kunde under kvällens gång ändå aktualisera den lutherska synen på rättfärdiggörelsen i mötet med den samtida kulturen: vi lever i världens mest sekulariserade och individualistiska land där självförverkligande har blivit det högsta värdet. När vår erfarenhet säger oss att vi trots all ansträngning ändå inte lyckas med självförverkligandet, till vem ska vi då gå? Inte till Luther, men till Herren själv som har förverkligat vår rättfärdighet för vår skull och som räcker oss detta som en gåva. Den lutherska teologin är sannerligen en teologi också för vår tid!

Tomas var också predikant vid söndagens högmässa i Västerkyrkan där han predikade utifrån Jeremia 29:4-7. Vi som närvarade under helgen fick en påminnelse om den evangeliska trons aktualitet och även några vanliga missförstånd om Martin Luther och hans teologi utredda. När vi nu lämnat 500-års-jubileet av reformationen bakom oss får vi inte också lämna de teologiska landvinningar som reformatorerna gjorde (och som även till viss del erkänns av katolska kyrkan idag) utan med frimodighet ta emot det glada budskapet om att vår frälsning består i vad Jesus har gjort för oss, och att vi frimodigt får komma honom till mötes i hans kärlek till oss. Västerkyrkan i Hässleholm vill rikta ett stort tack till Tomas för en inspirerande och fördjupande helg.

Text: Christian Sturesson, präst Västerkyrkan, Hässleholm
Foto: Okänd