En process som påbörjats

Sänd-kursen har nu startat och på den första träffen deltog grupperna från EFS i Röke, Västerkyrkan i Hässleholm, Österängkyrkan i Kristianstad och EFS-kapellet i Lund.

Kursen drog igång på fredagskvällen då vi träffades på EFS-gården i Åsljunga. Kvällen inleddes med att äta tillsammans och eftersom vi hade fått förbereda oss lite på egen hand redan innan träffen genom ett par videoinspelningar så var vi nu nyfikna och förväntansfulla på helgen. Snart var vi i full gång med att göra en så kallad SWOT analys. Ett kreativt och roligt sätt att gruppvis fundera över föreningens/församlingens styrkor och svagheter, möjligheter och hot. Varje grupp fick också presentera sig och redovisa sin analys för de andra grupperna.  Detta varvades med förbön och inlyssnande. När man fick höra varandras redovisningar så slogs man av många likheter men också olikheter och hur vi därför kompletterar varandra. Att träffa de andra deltagarna i kursen hade en poäng och gav extra utbyte och gemenskap.

På lördagen var det dags för vår första missionella övning: träna på att göra ett vittnesbörd om din tro på 30 sekunder. Vi fick videoundervisning om vikten att tänka strategiskt och samtidigt vara flexibla för Guds ledning och om gåvoupptäckande. Varje undervisningspass åtföljdes av arbete i gruppen.   Det hela mynnade ut i att göra en handlingsplan som omfattar ett eller flera områden som gruppen definierat som viktiga att arbeta med i föreningen/församlingen.  Vi fick tid att fundera över vår vision, sätta upp 2-åriga mål och lämpliga aktiviteter för att kunna uppnå målen. Det är en process som vi nu påbörjat och kommer att arbeta vidare med. Varje grupp har en handledare som ska hjälpa och stötta i det fortsatta arbetet i föreningen/församlingen. Grupperna kommer också fortsätta att träffas en gång per termin fredag-lördag under den tvåårs period som kursen pågår. Vi ser redan fram emot nästa träff!

Text: Jenny Hedin, Röke EFS
Foto: Iza Jönsson, Maggan Cada