Tjänstegåvorna

De ska göra de heliga mera fullkomliga.

Akvariefiskar älskar filterpumpen särskilt om fiskarna är många och växterna få. Filtret renar nämligen vattnet samtidigt som den skapar en livsnödvändig rörelse som syresätter vattenytan. Blir ytan stillastående skapas en ogynnsam miljö där fiskarna för eller senare får syrebrist. Likadant är det i församlingen. För att inte kyrkan ska stagnera har Gud gett församlingen fem tjänster som sätter den i rörelse.

Så gjorde Gud några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare/ evangelister eller till herdar och lärare. De ska göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp (Ef 4:11-13).

Varje tjänst har sin egen rörelse i församlingen. Profetens rörelse är uppåt. Den hjälper församlingen att se och identifiera Guds vilja. Den apostoliska rörelsen leder framåt, den vinner ny mark genom att förlösa församlingen att våga gå. Evangelistens rörelse är insamlande och tillför nya människor till gemenskapen. Herdens rörelse håller ihop Guds folk och har en särskild omsorg för dess medlemmar. Läraren förklarar Guds ord och förmedlar ut kunskapen i församlingen.

Genom dessa tjänster talar Gud till sin församling och alla fem rörelser behövs för att kyrkan inte ska stagnera eller få slagsida

Naturligt och onaturligt

Ofta kan kristna känna igen sig i mer än en av de fem tjänsterna. Det är heller inte ovanligt att några av tjänsterna också upplevs som främmande. Låt säga att du är en entreprenör och har starka drag i din personlighet av den apostoliska tjänsten som vill röra sig framåt. Samtidigt har du svårt att relatera till herdens diakonala roll att hålla ihop. Du kan visserligen utföra herdens roll men dess rörelse är inte lika naturlig och glädjefylld för dig.

Varje tjänstegåva kan alltså utföra alla de andra tjänstegåvornas rörelser men det kräver mycket kraft och tid att utföra en rörelse som inte faller naturligt för oss. Herden kan vara apostel men kommer inte vara lika effektiv eller uthållig i uppgiften.

Person och funktion

Tjänstegåvornas uppgifter är inte i första hand att aktivera sin egen person utan att få Guds folk på fötter genom att sätta hela gemenskapen i rörelse. Evangelistens roll är därför inte bara att evangelisera utanför kyrkan utan också att injicera evangelisation i den kristna gemenskapen. När evangelistens rörelse sker inom församlingen föds nya evangelister fram. På liknande sätt föder profeten fram profeter, läraren föder lärare osv. Tänk vilken kraft som sätt i rörelse när tjänstgåvorna fungerar på detta sätt. Låt säga att evangelisten som sänts ut i samhället också får möjlighet att hjälpa församlingen att själva börja ta steg i samma riktning. Snart är hela församlingen i rörelse och alla kan hjälpa till.

Tjänsterna är personer men det kan bli farligt om vi alltför mycket individbaserar dem. Det kan resultera i en kristenhet som låser sig vid tanken att en person endast kan utföra en rörelse var. Låt säga att en person mår dåligt i församlingen. Herden är på semester så därför säger församlingen: – Ingen kan hjälpa dig just nu men kom tillbaka igen om fyra veckor.

Om vi individbaserar tjänstegåvorna för hårt blir det galet. Risken är att tjänsternas personer kommer på bekostnad av dess funktioner.

Egen reflektion:

  1. Vilken eller vilka tjänstegåvor upplever du mest tilltalande?
  2. Har du utfört uppgifter som inte fallit dig naturligt och krävt mycket av din tid och kraft? Om du svarar ja, vilka uppgifter har det varit?

Text: Joel Jarbo
Foto: Jonatan Jarbo