En julhälsning

Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.
Lk 2:10-11

En himmelsk, gudomlig hälsning ges oss i juletid. Gud själv har talat genom sin budbärare. Men vad betyder denna hälsning?

Var inte rädd
Låt din ängslan, fruktan och oro förbytas till strålande glädje, jublande fröjd. Grunden till denna sinnesändring ligger utanför dig, dina handlingar, dina misslyckanden och din livskamp. Hur livet än ser ut kan du ändå glädjas ty himmelen har talat.

Världens frälsare har kommit
Vad består då denna glädje av? I dag har en frälsare fötts åt er. Frälsaren har kommit, räddningen har nått oss. Din och min räddning hänger inte på oss själva, inte på vad vi kan åstadkomma. Frälsaren har kommit för att rädda oss och vi kan jublande få överlämna oss i hans omsorg och vila i det han kommer för att utföra för oss.

Gud har uppfyllt sina löften
Genom århundraden av förtryck, lidanden och motgångar har Gud gång på gång talat. Välsignelse skall komma till alla folk. Av Davids ätt, i Davids stad skall komma en kung som skall regera för evigt. Inte med våld och förtryck utan genom tjänande och ödmjukhet skall han härska.

Gud själv blir människa och kommer till oss
Vem är då denne Frälsare som ängeln talar om? Han är Messias, Herren. Den smorde är ingen mindre än HERREN själv.

Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram… För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Far, Fridsfurste. Jes 9

Gud, den Högste kommer till oss som ett spädbarn. Gud kommer till oss för att vi skall kunna komma till honom. Gud blir människa för att vi människor skall återfå hans härlighet och bli som Han.

God och förtröstansfull Jul till er alla med en tillönskan om Guds rika frid och glädje.

Margareta Cada, organisationssekreterare med arbetsledaransvar
Erik Arvidsson, ordförande i EFS Sydsverige