Människor och samhällen förvandlade av Jesus

text: Hannes Olausson

Att älska människor med Faderns kärlek. 

Vilken fantastisk vision vi i EFS har fått. Men sanningen svider, en vision är bara några ord tills den faktisk utförs och vi lärjungar börjar ta upp striden mot ondskans makter och sträcker ut våra händer och fötter för att Gud ska kunna använda dem.

Världen och Sverige behöver Jesus! Många kan tycka att jag började hårt med det uttalandet men det är sant. Vi lever idag i ett Sverige där andligheten går uppåt i popularitet och människor söker sig djupare inåt än någonsin. Den psykiska ohälsan bland ungdomar och unga vuxna ser mörkare ut än tidigare och just nu så har samhället ingen lösning på detta problem. 

När jag hörde visionen första gången så blev jag så glad. Vi som rörelse fick en ny riktning vilket verkligen behövdes. Jesus har kallat oss till att gå ut och älska varandra. Det betyder inte att vi bara ska älska de i vår familj eller församling utan alla. Det betyder att du som individ är kallad att älska de du möter, varje dag. 

Hur gör man det då?

Jag tror att många skräms av ordet mission. Att det finns en tröskel som många måste ta sig över innan de kan börja älska människor. Men sanningen är att kyrkan inte bara till för de som redan är troende utan för de som inte känner Jesus, som inte kommit hem än. 

Att älska människor är lättare än du tror, exempelvis kan det vara att prata med någon på bussen eller fråga någon hur de mår. Tro mig, ett enkelt leende kan helt vända på någons dag. Det finns oändligt många sätt. Det viktiga är att vi inte gör det med vår egen kärlek utan med Faderns.

Däremot är det väldigt svårt att älska andra med faderns kärlek om du inte själv fyller dig med den. Liksom Jesus drog sig undan för att vara ensam så behöver vi också göra det. När vi fyller våra hjärtan med Guds kärlek så kommer vi, istället för att gå i vår egen kraft, gå i Guds kraft för att göra hans gärningar här på jorden. Tänk dig ett glas vatten. där vattnet får representera den helige Anden och glaset ditt hjärta. Fyller du glaset tills det svämmar över så kommer det att spilla över på det som finns runtomkring. Jag tror att det är samma med din relation till Gud, den reflekteras på de människor som finns omkring dig. 

I Joh 15:4-5 står det: Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. 

Denna bibelvers sammanfattar väldigt väl vad jag försöker säga, bli kvar i Jesus så kommer ni att bära rik frukt och inte gå i er egen kraft utan gå i Guds kraft.Om vi gör det så tror och hoppas jag att samhällen och människor kommer förvandlas av Jesus!