I mina tankar: Människor och samhällen förvandlade av Jesus.

text och bild: Daniella Kullenberg

Guds rike växer inifrån och ut!

Att få förvandlas av Jesus är en härlig blandning av nåd och välsignelse. Det är en förvandling som gör avtryck i våra liv och på platser där vi går fram. Inte för att vi är några superhjältar, men för att Jesus är det – en superhjälte – och han bor i oss. 

Det är vad jag utläser ur EFS nya vision ”människor och samhällen förvandlade av Jesus” som poängterar hur människor och samhällen blir förvandlade när de får ta del av vår frälsare, Jesus. Jag kan även utläsa en längtan i visionen – en bön om att just det ska få hända – att människor och samhällen ska förvandlas ännu mer.

Vad krävs då för att människor ska förvandlas? Jesus. Endast han kan förvandla människor, inte du och jag. Däremot kan vi vara redskap som får verka för ett ständigt utflöde av Kristi kärlek till människor vi bemöter, varhelst vi befinner oss, varje dag. Det är en viktig uppgift vi blivit tilldelade och något som vi kanske borde ta på större allvar än vi gör? Vi har blivit anförtrodda av Jesus att få bygga kyrka och vara en del av något som är mycket större än oss själva och jag hoppas att vi antar den utmaningen med glädje. 

Jesus själv är en god förebild när det kommer till att anta utmaningar och förvandla människor och samhällen. Han var på platser där andra inte var, såg människor som andra inte ville se och gick den extra milen andra var obenägna att gå. Jesus slutade inte när det blev obekvämt eller motigt utan gav sitt allt för oss. Jag hoppas att vi får inspireras av Jesu liv och bli motståndskraftiga lärjungar som med glädje ställer oss till förfogande för att dela de goda nyheterna vi fått ta del av, även när det känns utmanande eller svårt.

Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner; ge som gåva vad ni har fått som gåva.

Matteusevangeliet 10:8

Jesus uppmuntrar oss i Matt 10:8 att ge som gåva det vi fått som gåva. Har vi fått en personlig relation till Jesus och därigenom blivit bemötta med kärlek, förlåtelse och respekt så har vi i uppgift att ge det vidare till andra. Jag tror att det kan vara en viktig påminnelse till oss alla, inklusive mig själv. Det är lätt att bli bekväm när vi blivit kristna, men vi har inte råd att leva så! Våra medmänniskor behöver Jesu kärlek, hopp och frid i större utsträckning än kanske någonsin. Samhällen behöver förvandlas, människor behöver uppmuntras och hoppet behöver spridas. Likaså behöver skärmtid ersättas med närvaro och otrevlig jargong med respekt, förlåtelse och kärlek. 

Jag tror att Guds rike växer inifrån och ut. Att Guds rike börjar med ett förvandlat hjärta hos någon som är villig att ge Kristi kärlek vidare till sin familj, sitt kollektiv, sin skola eller arbetsplats. Tänk om alla som läste denna text valde att gå ut och aktivt vara ett utflöde av Kristi kärlek till människor i sin omgivning. Tror ni inte att Jesus hade förvandlat både människor och samhällen då? Jag tror det, EFS nya vision ber om det och Jesus har uppmanat oss att göra det – så nu kör vi. Låt oss se tillbaka på 2019 som året då människor och samhällen förvandlades av Jesus, i större utsträckning än aldrig förr!