Riktad 2019

Den 12 oktober samlades regionen till sin årliga konferens Riktad och Hässleholms kyrka fylldes av möten, tillbedjan och undervisning.  

Årets tema är hämtat från EFS vision: Förvandlade av Jesus. 

Visionen för konferensen är att få vara en mötesplats för regionens medlemmar som bygger upp, styrker, utmanar och utrustar. En dag som Riktar oss mot Jesus, säger Margareta Cada, organisationssekreterare på kansliet. 

Mötena och mässan planerades och leddes av olika grupper. Temat och den fantastiska musiken, ledd av Ola Hedén och Christoffer Wallin med band från Malmö, var den sammanhållande länken under dagen. 

Det första mötet leddes av Veronica Öjfeldht Svartdahl,  gårdsföreståndare på EFS gården i Höllviksstrand. Rebecca Nordén, Ängelholm, predikade om att hålla sig uppdaterad, att låta sig utmanas och träna sig i att växa att bli mer lik Jesus. 

– Det lilla som läggs i Guds hand kan han göra till något stort. 

Ola Hedén ledde oss sedan in i tillbedjan där det fanns möjlighet att be på olika sätt, få personlig förbön samt bli smord med olja. Under hela dagen fanns det möjlighet att skriva ner sina förböner på lappar som sedan lyftes fram inför Gud under förbönen i kvällens mässa. 

Efter lunch predikade Anna Sköld under andra mötet som leddes av Anton Flood, Betaniakyrkan Malmö. Anna utgick ifrån Hesekiel kapitel 37 där Hesekiel får i uppdrag att profetera över en samling benknotor.

-Titta du på andra blir du förvirrad, tittar du på dig själv blir du förtvivlad, tittar du på Jesus blir du förvandlad. 

Under eftermiddagen erbjöds tre valbara seminarium. Anton Flood talade om hur och varför vi skall vårda Guds skapelse och det kristna hoppet i miljökrisen. Evalotta Kjellberg, Örkelljunga, talade om att se Jesus i hans samtida judiska kontext och hur det kan fördjupa vår förståelse av honom. Kristoffer Lignell, Lund, talade om ikonen som en nödvändig konsekvens av inkarnationen och som en bild för kyrkans mission. 

Kvällens mässa följde den liturgi som utarbetats i United i Malmö och leddes av Kristoffer Lignell med Magnus Tunehag som predikant och celebrant. Magnus predikade utifrån Paulus ord till Timotheus i 1 Tim 1:12-17. 

– Vi riskerar att tänka fel när vi talar om helighet, förvandling och tillväxt. Risken finns också att vår helighetssträvan sätts in i ett instrumentellt tänkande där Gud till slut endast blir en resurs för min salighet istället för att Han är värd att vara med i sig själv. 

Magnus predikade om att Gud visar sin barmhärtighet mot oss och sitt tålamod med oss när han varje dag leder oss mot att bli förvandlade. Förvandlingen är en spiral neråt, inte uppåt och Gud verkar främst på tre sätt; Genom Andens verk i våra liv, genom församlingslivets gudstjänsten; ordets och bordets liturgi samt genom vänskapens och ovänskapens ”sakrament” där vi får öva oss att visa barmhärtighet mot varandra. Till sist formas vi genom kriser och svårigheter. 

Kvällen avslutades med Café hembakat, hembakat fika från EFS Röke. 

Riktad är en av regionens mötesplatser och det blev tydligt under dagen att vi gjorde det tillsammans. Föreningar hjälpte till med servering, städ, administration och som gudstjänstvärdar. Under dagen anordnade också Salt en barnkonferens med flera ledare ledda av vik Salt-koordinator Louise Malmborg, Ängelholm. 

Det var tydligt under dagen att det finns en stor längtan i vår region. Det märktes inte minst när vackra Hässleholms kyrka fylldes av tillbedjan och bön. Det är också vackert att se den mångfald som finns i allt från spiritualitet till gåvor, psalmer, lovsånger, personlig förbön, smörjelse med olja, Andens gåvor och olika typer av förkunnelse. Den mångfalden är något att värna och är oss en styrka så länge vi kan rikta oss mot och utgå från centrum, Jesus Kristus. 

text: Kristoffer Lignell
bilder: flera