Avslutningsgudstjänst i Hillarps missionshus

Missionshuset i Hillarp utanför Bjärnum har överlåtits till Västersockens Byalag.

Missionshuset som byggdes för 141 år sedan år 1878 har använts till olika ändamål och verksamheter. Det har funnits Ungdomsförening, Söndagsskola, Ynglingaförening, Syförening, Friförsamling, Bibliotek, Småskola, Juniorförening, Musikkår. Olika studiecirklar har haft verksamhet i missionshuset. De senaste studiecirklarna har gett deltagarna kunskaper för att ta motorsågskörkort.

Nu har Byalaget i Västersocken tagit över fastigheten och en avslutningsgudstjänst hölls i ett fullsatt missionshus den 18 augusti med medverkan av EFS regionala missionsledare Jonas Hallabro. Även i fortsättningen kommer Svenska Kyrkan att hålla vissa gudstjänster i missionshuset. 

Den religiösa verksamheten i Hillarp har en lång tradition. Redan under 1700-talet är bygden omtalad i samband med de andliga folkväckelserna. I bygden samlades man i hemmen för gemensamma gudstjänster och man började diskutera om man skulle bygga ett missionshus i bygden. En markägare skänkte tomten och för att få pengar till finansiering av bygget tecknades aktier på 10 kr per styck. 

Föreningen har varit öppen för olika samfund att ha sina samlingar i missionshuset. Bland de mera kända personer som medverkat i missionshuset är den så kallade solskenssångaren J.A. Hultman. Det sades att det aldrig varit sådant ljud i orgeln som när Hultman spelade på den.

När det på 1930-40-talet hölls sommarfester kunde det samlas mellan 400-500 personer till gudstjänst, men då fick man vara utomhus på en backe som heter ”Himmelskull”. 

Att missionshuset kommer att tas om hand av byalaget kan förhoppningsvis sporra bygdens folk att åter igen samlas till gudstjänster i det gamla missionshuset. 

Bland de egenskaper som forskare på området anser som karakteristiska för oss Göingar och andra nordskåningar, är att vi är mycket mottagliga för religiösa impulser och påverkningar. Att vår bygd i fråga om detta påstående inte utgör något undantag bekräftas även av det från vår bygds historia som på olika sätt bevarats åt eftervärlden.

text: Ingvar Olsson bild: Joans Hallabro