Återfunnen och återvunnen

Jag känner mig som en aluminiumburk som jag trodde skulle ställas åt sidan, men som uppenbarligen blev återvunnen ytterligare en gång, trots min ålder…

Som du kanske vet, har jag fått gå in i uppgiften att vikariera som Regional missionsledare på 25 % för Jonas Hallabro, som är sjukskriven. Vikariatet varar fram till 31 mars. Lennart Albertsson har också tillkommit som verksamhetsledare på 50 % fram till årsskiftet. Jag, Lennart och Margareta Cada delar upp arbetet mellan oss. För snart 20 år sedan slutade jag som distriktsföreståndare i Småland-Östergötland. Därav återvinningen.

Min uppgift blir i första hand att koncentrera mig på personalvård och på relationerna med Svenska kyrkan i vår region. Med tacksamhet har jag blivit väl mottagen på de platser jag fått besöka hittills. Vi har mycket att vara tacksamma över i vår region. Människor samlas till gudstjänst och kommer till tro på Kristus. Samtidigt brottas andra föreningar med svårigheter att komma vidare. 

Vår regionala uppgift är att lyssna/besöka, stödja och arrangera. Vi vill gärna komma på besök till föreningarna för att plocka upp bra idéer, lyssna och hjälpa till att lösa problem som man brottas med. Vi ska också fortsätta att arrangera läger för barn och unga, konfirmationsläger, ”Riktad” eller andra gemensamma samlingar. Och på tal om det, tack till er alla som var med och gjorde Riktad 2019 till en fin kraftsamling i vår region!

Vem är vi till för? Den frågan behöver vi ställa i våra kyrkor, grupper och föreningar. Vill vi nå de ”höga” i vårt samhälle, då bör vi börja med de ”låga”, för att citera Carl-Erik Sahlberg, tidigare präst i S:ta Clara kyrka. Det är typiskt att Jesus ofta vänder sig till fattiga, sjuka och behövande där han vandrar omkring. Om vi vill nå människor i vårt samhälle, behöver vi se de utsatta och möta deras behov. Kanhända att de också får upptäcka att de kan bli ”återvunna”.

I Lukas 15 läser vi om personer som får erfara att de blir återfunna och återvunna. Det är min önskan att vi skall få ha ögonen öppna för människor som behöver Guds rike, och bli återvunna.

/Stefan Svensson

Stefan Svensson